Skapa bättre förutsättningar för företag

Grunden till ett bra företagsklimat börjar i ett företagsvänligt ledarskap och en god dialog mellan kommunen och näringslivet. Alliansen ville därför genom det näringslivspolitiska programmet, som kommunfullmäktige antog den 27 mars, ge tydliga signaler om politikens inställning till företagens roll i kommunen.

”Skellefteå har inte råd att trampa runt i gamla hjulspår och ha ett svagt företagsklimat när alla krafter behövs i den expansiva omvandling som sker i vår kommun.”

”Skellefteå har inte råd att trampa runt i gamla hjulspår och ha ett svagt företagsklimat när alla krafter behövs i den expansiva omvandling som sker i vår kommun.”

Foto: Johanna Sandgren

Debatt2024-04-10 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den senaste enkäten om företagsklimatet från Svenskt Näringsliv hamnar Skellefteå kommuns omdöme lågt. Rankingplaceringen föll från plats 214 av 290 år 2022, till plats 258 år 2023 Det är ett rejält underbetyg till den styrande politiska majoritetens näringslivspolitik.

Skellefteå har inte råd att trampa runt i gamla hjulspår och ha ett svagt företagsklimat när alla krafter behövs i den expansiva omvandling som sker i vår kommun. Ett kritiskt område som enkäten visar på är dialog mellan företag och kommunen. Skellefteås företagare upplever att dialogen stadigt försämrats sedan 2018. Dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete och syftar till att skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Alliansen vill därför inrätta ett Näringslivsråd under kommunstyrelsen.

Ett annat område som sticker ut negativt är service och bemötande från kommunen, som har stor betydelse för företagens expansion och etablering. För ett enskilt företag kan det vara förödande om en ansökan eller tillstånd drar ut på tiden. Därför vill vi att servicegarantier införs för att säkerställa effektiv handläggning och service till företagen.

Alliansen vill att det genomförs en extern översyn av kommunala verksamheter, som bedrivs i egen regi, i syfte att motverka osund konkurrens samt göra en bedömning om verksamheter kan övergå till annan driftsform. Vi vill också införa utmaningsrätt i Skellefteå kommun. Detta för att enkäten visar på att Skellefteå kommun i rätt hög utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet.

Vidare anser vi att kommunen ska dela upp upphandlingar i mindre delar och pröva fler entreprenads- och upphandlingsformer, samt att företagen ska få stöd i anbudslämning till kommunen. Vi vill också att en åtgärdsplan för att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande tas fram.

Alliansens mål är att Skellefteå ska vara en bra plats för att starta och driva företag, och att nå målet topp 30 i en sammanvägning av olika företagsrankingar till år 2030. Detta kommer att kräva många förbättringsåtgärder som bättre dialog med näringslivet, arbeta bort negativa attityder, säkerställa god service och motverka osund konkurrens. Det är företagen som bidrar till jobb, skatteintäkter och ett spännande Skellefteå.