Ska vi älska eller hata gruvor?

I Georange jobbar vi med partners här hemma och i grannländerna på en mineralstrategi för Nordkalotten.

Debatt2022-05-06 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En sådan behövs i och med att övriga Europa alltmer sneglar norrut för att få lösningar på vårt stora importberoende av mineraler. Och vi måste se till att - om eller när det blir en ökad gruvbrytning här i norr - att det sker på bästa möjliga sätt. Det är svåra frågor och alla tycker inte lika. 

Men, här i norr finns kunskap och erfarenhet av det samhällsekonomiska vinster som gruvor kan skapa, samt de problem som kan uppstå. Folk är oftast välinformerade – de kan se både fördelar och problem samt resonera kring dessa. 

Annat är det när man blickar söderut - och på ett liknande sätt är det uppenbarligen även i Norge och Finland. Söderut antingen älskar man – eller vad som verkar vanligare – hatar man gruvor. 

Någon välinformerad debatt kommer sällan på tal. Som exempel – jag tar ett ur högen – Jakob Hakelius som nyligen skrev en krönika på temat ”bakgård”. En anspelning Nimby eller ”not in my backyard” - att vi gärna vill ha saker som gruvor, infrastruktur etc. men inte just där vi bor. 

Hakelius gör ett visst nummer av att han vant sig vid det enstaka vindkraftverk som finns inom syn & hörhåll från sommarstugan på Österlen. Men slutpoängen rör inte vindkraftparker utan gruvor. På Österlen finns mineraliseringar av batterimineraler som möjligen skulle kunna brytas. 

Detta tar krönikören till ett hot om att Sveriges bästa jordbruksmark riskerar schaktas bort, samt att Saruman (jo Saruman) skall få frikort att skövla Österlen. 

Vi som kan något om gruvor vet att mineraliseringar som är brytvärda är utomordentlig ovanliga och svåra att finna. Och dom är nära nog alltid små i ett landskapsperspektiv. 

Jag skulle tro att en fraktion av en procent av Österlen som högst är ”hotat”. Och det är vidare fullt möjligt att bedriva gruvdrift som knappt märks. Jag tänker till exempel på alla dessa stora grustag som finns runt Stockholm, just intill villakvarter i många fall. De är få som tänker på eller märker dessa, trots dess närhet. 

Nej, jag råder ingen att vare sig älska eller hata gruvor. Bägge syns mig enfaldigt och tyder på att man inte tänkt särdeles djupt. Men jag ber er norr- och västerbottningar att hjälpa de söderut att förstå att frågorna är komplexa. 

Gruvor måste vi ha för att samhället överhuvudtaget skall fungera – men det betyder inte att alla gruvor är önskvärda. Det krävs helt enkelt lite mer tankemöda än så.