Ska taxiföretagen finnas kvar i Västerbotten?

Enligt beslut i Regionala utvecklingsnämnden ska länstrafiken utreda om regionen ska starta färdtjänst, sjukresor d v s taxitransporter, i egen regi.

Debatt 12 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bakgrunden är att regionen inte är nöjd med konkurrensbilden i de upphandlingar som nu pågår. 

Taxiföretagen i regionen ser med stigande oro på utvecklingen. Färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar utgör här en dominerande del av vår marknad. Om kommuner och regioner tar över de samhällsbetalda resorna i egen regi kan det leda till att många taxiföretag får lägga ned sin verksamhet. 

Det drabbar medborgarnas tillgänglighet då det inte längre finns någon taxi att boka. Redan idag får vi många signaler från delar av landet om att det är svårt att beställa privattransporter på mindre orter. 

Vi vill ställa tre frågor till regionpolitikerna

För det första: Hur påverkar regionens krav prisnivåer och konkurrensbild i upphandlingarna? Regionens upphandling gör det svårare för taxibolagen att använda sina fordon för annan trafik. 

Taxitrafik bygger på att fordon och förare kan delas till olika transporter i stort sett dygnet runt. 

Regionens särskilda krav på större fordonsflotta, t ex specialfordon i Umeå och Storuman, leder också till högre kostnader. Taxi är en lågmarginalbransch som påverkas av skenande drivmedelspriser och utmaningar med den förarbrist som blivit en konsekvens av pandemin.

För det andra: Den14§ i Kollektivtrafiklagen säger följande “Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”. Hur ska regionen uppfylla lagen om man startar taxitrafik i egen regi? 

För det tredje: Varför skulle regionen och länstrafiken kunna driva taxitrafik billigare än branschen själv? Kommer en kostnads- och intäktskalkyl att ta hänsyn till hela kostnadsbilden? Det är inte ovanligt att offentliga huvudmän fördelar kostnader på andra förvaltningar. 

Blir räntekostnaderna rätt fördelade? Kommer personalkostnaderna att bli rättvisande? Blir regionens skattemedel en buffert som privata företag saknar? 

Avser regionen bedriva trafiken med taxitillstånd och taxiförarlegitimation så att konkurrensen sker på lika villkor?

Dessa frågor har region Västerbotten att ta ställning till. Det skulle vara en stor förlust för såväl näringslivet som innevånarna i Västerbotten om “taxidöden” breder ut sig. 

Region Västerbotten har en nyckelroll för att så inte sker. 

Lennart Kalderén, förbundsordförande 

Bawer Coskun, förbundsdirektör 

Svenska Taxiförbundet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa