Sjukvårdens besparingar har gått ut över patienterna

Region Västerbotten måste visa att de värdesätter och ser de insatser som sjukvårdens personal dagligen utför.

Debatt 15 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En jämlik vård och en god arbetsmiljö är självklarheter – kan tyckas.

Men när patienter och personal drabbas måste vi som politiker protestera.

De omorganisationer och platsneddragningar som gjorts de senaste åren gör att sjukvården – tillgängligheten för patienterna och arbetsmiljön för personalen – försämrats.

Löften från den S-märkta majoriteten om fler vårdplatser har inte infriats. Därtill kommer att Region Västerbotten under många år varken kunnat lösa sjuksköterskebemanningen eller semesterperioderna.

Sommaren är ofta den svåraste perioden när det gäller att upprätthålla en bemanning för att klara av den viktigaste sjukvården. Ordinarie personal har fått skjuta upp sin semester eller jobba extrapass.

Men denna sommar är inte lik någon annan sommar. Vi befinner oss mitt i en pandemi där prognoserna ständigt ändras.

Sommarperioden är i vanliga fall svår för vårdpersonalen med minskad personalstyrka och färre vårdplatser. Med en pandemi befinner sig personalen redan innan sommaren i en mycket ansträngda arbetssituation.

I denna ansträngda situation lämnar Region Västerbotten beskedet att sommarsemestrarna för viss personal kan komma att flyttas till september. Utan någon ekonomisk kompensation.

Stora vårdplatsneddragningar har också skett inför denna sommar. Till exempel inom medicin/geriatrik i Skellefteå. Där sker en rekordstor vårdplatsminskning, från 62 platser till 40. Helt oacceptabelt.

Vår oro är att många vårdplatser inte kommer att öppna igen efter sommaren.

Nu är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla regionens nuvarande kompetenta personal och för att säkra rekrytering av framtidens medarbetare.

Vi har redan nåtts av beskedet att ett flertal sjuksköterskor sagt upp sig. I den direkta sjukvården har dessutom antalet sjuksköterskor minskat under den senaste tioårsperioden.

Regionen måste visa att de värdesätter och ser de insatser som sjukvårdens personal utför dagligen. Personal som inte får möjlighet till den återhämtning och vila som semester innebär bör givetvis kompenseras ekonomiskt för detta.

Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs.

Utan personal, ingen vård.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Personalkrisen vid Skellefteå lasarett: Chockhöjd ersättning till personer som kan avstå delar av semestern • ”Tusentals kronor per pass”

Personalkrisen vid Skellefteå lasarett: Chockhöjd ersättning till personer som kan avstå delar av semestern • ”Tusentals kronor per pass”

Debatt: "Vi matas dagligen i media om krisen inom vården"

"Vi matas dagligen i media om krisen inom vården"

Sjuksköterskan Louise tog steget från vården till skönhetsbranschen – utför skönhetsingrepp i Skellefteå: ”Det känns bra att hjälpa personer att må bättre i sig själva”

Sjuksköterskan Louise tog steget från vården till skönhetsbranschen – utför skönhetsingrepp i Skellefteå: ”Det känns bra att hjälpa personer att må bättre i sig själva”

Insändare: Socialdemokraterna sänker vården i Skellefteå

Socialdemokraterna sänker vården i Skellefteå

Debatt: "Hur kan vi lova att cancerpatienter prioriteras - då de inte ens får en tid på sin hälsocentral?"

"Hur kan vi lova att cancerpatienter prioriteras - då de inte ens får en tid på sin hälsocentral?"
Visa fler