Sju av tio politiker vill ha friluftsmärkning för skola

Skolan når alla barn och har därför möjlighet att ge alla barn en god och livslång relation till naturen.

Att motverka stillasittande och öka den fysiska aktiviteten leder till bättre hälsa, skriver bland andra Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

Att motverka stillasittande och öka den fysiska aktiviteten leder till bättre hälsa, skriver bland andra Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt2021-01-03 14:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en undersökning genomförd av Friluftsfrämjandet efterfrågar sju av tio kommunpolitiker i Västerbotten en friluftsmärkning för förskolor och skolor.

Detta med anledning av den negativa utveckling som friluftsmålet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” visar.

För oss är naturen det självklara klassrummet. Där är hela kroppen i rörelse och alla sinnen stimuleras.

Då sker ett fördjupat lärande, som ger bestående kunskap och många hälsofördelar.

De som fått lära känna naturen som barn, bryr sig också mer om den som vuxna.

Men Naturvårdsverkets senaste uppföljning av riksdagens nationella friluftsmål ”Ett rikt friluftsliv i skolan” visar på en negativ trend och att friluftsliv och utevistelse i skolan inte har en stark ställning i realiteten.

Dessutom saknas kompetens hos lärare och stöd från ledning samt tillgänglighet till natur i närheten av skolan.

I dag känner många till Skogsmulle och hans budskap. Sedan Skogsmulle introducerades på 1950-talet har han bidragit till att många generationer tagit steget ut i naturen och fått ta del av de värderingar som förmedlas.

Däremot är det inte lika många som känner till att Friluftsfrämjandet bedriver utomhuspedagogik och friluftsliv i cirka 500 förskolor och skolor genom våra verksamheter I ur och skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna.

Forskning visar att utomhusundervisning har en positiv effekt på inlärningsförmågan och därmed skolprestationen. Det bidrar till ökad studiemotivation, minskad stress och jämnar ut skillnaderna mellan hög- och lågpresterande barn.

Barnens rätt i samhället (BRIS) nya rapport visar dessutom att barn i åldern 8–18 år vill röra på sig mer än de gör i dag, och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) rör sig svenska barn minst i Norden.

Att motverka stillasittande och öka den fysiska aktiviteten leder till bättre hälsa.

I en enkätundersökning som Friluftsfrämjandet låtit göra bland Sveriges kommunpolitiker uttrycker drygt tre av fem, av de som svarat på enkäten, 62 procent, att det är oroande att skolorna saknar rätt förutsättningar för att ge varje barn både tillgång till och kännedom om friluftslivet.

Sju av tio kommunpolitiker i Västerbotten anser att det bör införas en friluftsmärkning för förskolor och skolor.

Genom Friluftsfrämjandets verksamheter för förskola och skola säkerställs att friluftskunskapen och friluftsundervisningen håller en hög kvalitet i arbetet mot målen i läroplanen.

Fler beslutsfattare ute i kommunerna behöver därför granska sina förskolor och skolor och se till att behovet av frilufts- och utomhuspedagogik tillgodoses.

Lösningen finns redan. Vi använder den dagligen genom I ur och skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna. Den friluftsmärkning som politikerna efterfrågar existerar alltså redan.

Vår dörr står öppen och den dagen politikerna beslutar sig för att ta tag i friluftsmålet. Att få kontinuitet i friluftsliv och utomhuspedagogik inom samtliga ämnen i skolan och förskolan är det enda som kan göra skillnad.

Det har varit ett väldigt speciellt år. På många sätt.

När covid-19 slog till blev friluftslivet viktigare än någonsin. Naturen blev ett förlängt vardagsrum och en viktig plats för både lek och trygghet.

Skolan når alla barn och har därför möjlighet att ge alla barn en god och livslång relation till naturen.

Ju tidigare, desto bättre.