Centerpartiet värnar om skogsägare och småföretagen

Kust och inland, stad och land – det är tillsammans vi bygger en hållbar utveckling.

De värden som skapas av vattenkraften och vindkraften måste i betydligt större utsträckning stanna kvar där de produceras. Skogen är en viktig resurs som måste brukas utan att förbrukas, skriver Helena Lindahl (C), Gumbodahamn.

De värden som skapas av vattenkraften och vindkraften måste i betydligt större utsträckning stanna kvar där de produceras. Skogen är en viktig resurs som måste brukas utan att förbrukas, skriver Helena Lindahl (C), Gumbodahamn.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2022-06-02 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En nära och tillgänglig sjukvård, barnomsorg och skola är mycket viktigt när familjer och företagare väljer att etablera sig i Västerbotten. Polis måste finnas tillgänglig i länets alla kommuner – alla tider på dygnet. 

Det ska finnas en trygghet genom hela livet i Västerbotten; från Sveriges bästa förlossningsvård, en skola i världsklass till omsorgen om äldre. 

En förutsättning för trygghet, framför allt inom vården, är bra arbetsvillkor och rimliga löner för vårdpersonal.

Privatpersoner, företag, kommuner och regionen måste ta ansvar för sin del i totalförsvaret. Vi måste också alla ta ansvar för att mildra den oro som nu växer bland barn och unga. Självförsörjningsgraden måste öka, inte minst inom livsmedelsproduktionen. 

Det är vi som bor och verkar i Västerbotten som vet bäst vad som krävs för att ta vara på möjligheterna. Därför är det vi som ska ha makten och resurserna för det. 

De värden som skapas av vattenkraften och vindkraften måste i betydligt större utsträckning stanna kvar där de produceras. Skogen är en viktig resurs som måste brukas utan att förbrukas. 

Centerpartiet har sett till att stärka äganderätten och återföra makt till de enskilda skogsägare som i generationer vårdat sin skog. Självklart ska den som av naturvårdshänsyn avstår från att avverka sin skog ersättas för det.

Det är inte ytterligare pålagor och förbud som krävs för att klara klimatomställningen. Det handlar i stället om att med gröna innovationer utveckla teknik som gör oss oberoende av fossilenergi. 

Det måste vara attraktivt och enkelt att bo, leva och driva företag i Västerbotten. Det måste bli lättare att bygga nytt även på landsbygden. Strandskyddet hämmar utvecklingen i Västerbotten. 

Det finns gott om plats att bygga strandnära, men det hindras av byråkrati och storstadsperspektiv.

Transporter med bil har en avgörande betydelse för livet i Västerbotten. Det behövs vägar som bär i hela länet. 

Den nödvändiga övergången till fossilfria transporter måste ske på ett sätt som inte straffar ut de som idag är beroende av bilen i sitt vardagsliv. Järnvägen behöver byggas ut och utvecklas. 

Äntligen är bygget av Norrbotniabanan i gång, men bygget behöver snabbas upp liksom satsningar på inlandsbanan och tvärbanorna.

Rösta på Centerpartiet - För Västerbottens bästa

Mattias Larsson, Umeå ordförande Centerpartiet Västerbotten

Helena Lindahl (C), Gumbodahamn

Ewa-May Karlsson (C), Vindel 

Centerpartiet menar att det är självklart, att den som av naturvårdshänsyn, avstår från att avverka sin skog ska ersättas för det.
Centerpartiet menar att det är självklart, att den som av naturvårdshänsyn, avstår från att avverka sin skog ska ersättas för det.