Självklarhet att stötta Västerbottens föreningsliv

De olympiska spelen i Stockholm 1912 blev upptakten till att idrott och tävlingar, som varit en elitföreteelse kom att bli en folkrörelse.
De olympiska spelen i Stockholm 1912 blev upptakten till att idrott och tävlingar, som varit en elitföreteelse kom att bli en folkrörelse.

För oss i Region Västerbotten är det en självklarhet att stötta våra ideella organisationer med bidrag och projektstöd.

Debatt 20 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan föreningarna skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region.

Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur. Det fungerar också som kunskapsspridare och som plattformar där invånare får en chans att skapa förändring.

Dessutom kan vi på Region Västerbotten, med hjälp av föreningarna, nå grupper som annars är svåra att nå, och få hjälp med att sprida kunskap och skapa engagemang kring hälsofrågor och samhällsutveckling.

Mycket av det framgångsrika folkhälsoarbetet, som vi på regionen genomfört, har gjorts tillsammans med lokala föreningar, församlingar, nätverk, intresseorganisationer och eldsjälar. Västerbottens hälsoundersökningar är ett exempel.

Även demokratin har sina rötter i folkrörelsernas arbete. Från de sammanslutningar som från 1800-talets mitt lade grunden till den demokrati vi lever i idag – och som fortfarande finns närvarande i Västerbotten – till de nya rörelser med gräsrotsengagemang som vuxit fram, engagerat och fördjupat demokratin och fört samhället framåt.

För oss är det en självklarhet att vi ska vara med och stötta våra ideella organisationer med bland annat bidrag och projektstöd. Vi vet av erfarenhet att de medel som betalas ut i regel återbetalar sig själva flera gånger om.

Om Västerbotten ska klara framtidens utmaningar måste vi prioritera att förebygga ojämlikhet, brist på jämställdhet, utanförskap och ohälsa. Utan att kunna knyta an till ideella krafter och lokala initiativ kommer det att vara svårt.

Stöden till ideella organisationer är en liten del i vår budget, samtidigt som det bidrar till att människor kan påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

I tider av en pandemi, där samhället påverkas och många känner sig ensamma, är det extra viktigt att föreningarnas verksamhet kommer igång igen. Att det finns platser och sammanhang där människor kan mötas på det sätt det är möjligt under rådande omständigheter.

Vi kan göra mycket inom Region Västerbotten. Men det föreningarna kan bidra med är unikt.

Därför föreslår vi i majoriteten pengar i tilläggsbudgeten, som är möjliga att söka för föreningar i länet som arbetar förebyggande med folkhälsa.

Vi är stolta över att Västerbotten har ett rikt kultur- och föreningsliv.

Ämnen du kan följa