Vi måste prata mer om tandvård

Det är kris i folktandvården i stora delar av landet idag. På många håll fattas tandvårdspersonal vilket leder till att nya patienter inte kan skrivas in, att klinikerna inte kan bedriva den tandvård det finns ett behov av och många kliniker har stängts.

Debatt 23 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är lätt att tro att det kanske inte är något problem eftersom man i teorin ska kunna vända sig till en privat tandläkarklinik. Men privata tandläkarkliniker väljer själva var de etablerar sig, finns inte över hela landet och risk är att du inte är välkommen då de kan välja vilka patienter de tar emot.

Nuvarande utveckling inom folktandvården leder redan nu till att stora delar av Sverige står utan tandvård, som vanligt är det landsbygd och mindre städer som drabbas.

Regionerna ansvarar för att folktandvården ska finnas i hela Sverige, även på platser där privattandläkare inte väljer att etablera sig. Men, problemen med bemanning leder till att många kliniker bara hinner med barn- och akuttandvård, något de privata ofta väljer bort. Resultatet blir att nyutexaminerade tandläkare ofta anställs av folktandvården, lärs upp, jobbar några år och sedan lämnar för högre lön hos en privat aktör.

Utredningen SOU 2021:18 ”När behovet får styra- tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” lämnades till regeringen 2021. Det viktigaste i utredningen är konstaterandet att som tandvårdssystemet ser ut idag kommer inte den ojämlika tillgången till tandvård minska. 

För att det ska ske måste den offentliga finansieringen av tandvården ske på andra villkor än idag. Villkor som tar fasta på allas rätt till vård. Sedan remissomgången avslutades ligger den och väntar på hantering.

Tandvården hamnar ofta i skymundan av hälso- och sjukvårdsdebatten men tandhälsan är en central del av en persons hälsostatus. Sedan tidigare driver vi i Vänsterpartiet att tandvården ska ses som en del av kroppen och ges vård på samma premisser. 

Situationen är i delar av landet katastrofal, tandvårdssystemet måste reformeras, nu.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten

Glenn Berggård, gruppledare Vänsterpartiet Region Norrbotten

Elin Hoffner, gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Nina Orefjärd, gruppledare Vänsterpartiet Region Västernorrland


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Integrationspolitik á la Tidöandan

Integrationspolitik á la Tidöandan

Insändare: Hur tusan kunde vi klara oss helskinnade?

Hur tusan kunde vi klara oss helskinnade?
Visa fler
Ämnen du kan följa