Sitta still är inget alternativ i industrirevolutionen

Sverige är i början av en historisk omställning, där tunga industrier med stora utsläpp ställer om till fossilfritt och klimatneutralt. Den nya gröna industrirevolutionen har stora möjligheter att skapa ökat välstånd för hela Sverige.

”Kommunerna bidrar till att göra Sverige till föregångare i omställningen. Att sitta still i båten och tacka nej till gröna industrisatsningar är inget alternativ.”

”Kommunerna bidrar till att göra Sverige till föregångare i omställningen. Att sitta still i båten och tacka nej till gröna industrisatsningar är inget alternativ.”

Foto: Lars Eriksson

Debatt2024-02-28 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är inte unikt för just vårt land. USA, Tyskland och Frankrike satsar stora statliga resurser på att attrahera företag. Det är oerhört positivt för att minska de globala utsläppen, men det ställer också höga krav på Sverige. Förlorar vi vår position i täten till andra länder så tappar vi också konkurrenskraft, arbetstillfällen och skatteintäkter till att bygga Sverige starkt.

Kommunerna bidrar till att göra Sverige till föregångare i omställningen. Att sitta still i båten och tacka nej till gröna industrisatsningar är inget alternativ. I förlängningen riskerar det att leda till sotdöden med lägre skatteintäkter och sämre vård, skola och omsorg för kommuninvånarna till följd. Sannolikt skulle även flera kommuner riskera att behöva höja kommunalskatten i takt med en åldrande befolkning. 

Vi fyra expansionskommuner har förmånen att ta emot stora industriprojekt och planerar nu för omfattande investeringar i bostäder, infrastruktur och kommunal service. Det här är satsningar som få vågade drömma om för bara några år sedan, och det innebär fantastiska möjligheter. Men det innebär också risker och att vi tar ett stort ansvar för Sveriges utveckling. 

Innan den nya befolkningen har flyttat in och betalar skatt, hyror och avgifter är det inte rimligt att kommunerna ska stå ensamma med dessa risker och investeringar. Staten måste därför dela på riskerna med kommuner om enskilda industrisatsningar inte genomförs som planerat. Det skulle också bidra till en större folklig acceptans och framtidstro, där vi nu ser att skepticism sprider sig i takt med att planer blir verklighet. Vi föreslår därför följande:

1. Inför riskdelningsmodeller mellan kommun och stat.

2. Möjliggör utbyggnad av elnät- och kollektivtrafik på prognos.

3. Ge expansionskommuner större frihet att testa och tillämpa nya regler och lagar.

4. Instifta en kunskapsplattform för kommuner som står inför en kraftfull samhällsutveckling.

Tillsammans kan vi sänka utsläppen kraftigt och stärka Sveriges tillväxt och utveckling. Låt oss ta denna chans som gynnar hela vårt land.