Sex av tio tror att Sverige missar klimatmålet

Politiken måste skapa förutsättningar för företagen att ställa om.

Debatt 18 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En opinionsundersökning, som Novus gjort på uppdrag av Fossilfritt Sverige, visar att sex av tio svenskar tror att Sverige kommer att missa målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Det var också den signal som skickades från Klimatpolitiska rådet, som i sin rapport under våren återigen konstaterade att klimatomställningen går för långsamt.

Målet är utmanande och det krävs krafttag och ökade satsningar för att vi ska nå fram.

Det finns dock en risk för att det sprids en bild av att ingenting händer, en bild som i sig kan bli förlamande och bromsa utvecklingen. Därför måste vi, utan att underskatta svårigheterna, också berätta om de tecken som pekar åt rätt håll.

Det handlar om hur ett nytt synsätt har etablerats inom näringslivet, där minskade växthusgasutsläpp inte längre betraktas som ett påtvingat ok utan som en möjlighet där riskerna med att köra vidare i gamla hjulspår bedöms som större än riskerna med att ställa om.

Det är utifrån denna insikt som 22 branscher inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner som visar just hur de genom att bli fossilfria kan stärka sin konkurrenskraft.

Bara det senaste året har vi sett en mängd exempel på hur stora företag tagit beslut, som på sikt kan leda till stora utsläppsminskningar, av strikt affärsmässiga skäl.

SSAB ska utveckla världens första fossilfria stål och LKAB ska, utifrån samma teknik, bli först med att exportera koldioxidfritt järn. Northvolt bygger vad som ska bli EU:s första gigafabrik för batteritillverkning i Skellefteå och Preem valde att i stället för att bli Sveriges största utsläppskälla av koldioxid satsa fullt ut på att producera biodrivmedel.

Samtidigt storsatsar lastbilstillverkarna Volvo och Scania på batterier, biodrivmedel och vätgas.

Det här är dock inte en utveckling som sker av sig själv. Politiken måste skapa förutsättningar för företagen att ställa om. Det handlar om att skapa marknader för produkter med lägre utsläpp så att volymerna kan öka och priserna därmed gå ner.

Det handlar också om att göra det enkelt för företagen att ställa om genom att bland annat korta tiden för tillståndsprocesser när till exempel elnätet behöver förstärkas.

Men det handlar också om att förmedla visionen om det fossilfria samhället. Det gäller att visa att det fossilfria samhället inte bara är möjligt att nå utan dessutom är en väg mot ökad välfärd och högre livskvalitet.

Det kan ge inspiration och kraft till människor att öka sitt engagemang. Om vi jobbar tillsammans har Sverige goda möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Läs mer!

Ledare: Utsläppsminskningar är bättre än klimatkompensation

Utsläppsminskningar är bättre än klimatkompensation

Insändare: Regeringens bedrövliga syn på klimatfrågan

Regeringens bedrövliga syn på klimatfrågan
Visa fler
Ämnen du kan följa