SD om förlossningen i Lycksele

Förlossningen har debatterats flitigt under de senaste åren och det kom även att bli en viktig valfråga. I debatten står det klart att endast SD vill prioritera om resurser. Det kräver förstås att man gör besparingar, något som varken S-majoriteten eller Alliansen törs göra.

"För oss är det självklart att mer resurser behövs för att säkra bemanningen på BB i Lycksele. Det kräver att vi rekryterar på realistiska grunder, och erbjuder generösa arbetsvillkor."

"För oss är det självklart att mer resurser behövs för att säkra bemanningen på BB i Lycksele. Det kräver att vi rekryterar på realistiska grunder, och erbjuder generösa arbetsvillkor."

Foto: Cecilia Stenström/Västerbottens läns landsting

Debatt2023-02-03 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte svårare än vad det är för en privatperson. Vill man ha råd med nödvändigheterna kan man inte bara se över intäkterna. Man måste också se över utgifterna. Till exempel om man har ont om pengar så bör man se över – och dra ned på sina nöjesutgifter för att kunna sörja för de basala behoven. Samma gäller för regionen. Man behöver prioritera.

Majoriteten säger sig vilja göra besparingar på den politikerbeslutade administrationen genom att minska antalet tjänstemän. Alliansen vill använda sig av tjänstemän samt en konsultfirma som ska hitta besparingarna åt dem (därtill vill man göra besparingar på konsultkostnader).

Här kommer vi till det smidiga: vi budgeterar redan för administration som kan sparas på utan att det påverkar patientsäkerheten eller kvaliteten på vården; genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, och annan godhetssignalering. Diverse områden som vi gör besparingar på i våra budgetförslag. Det behövs ingen utredning.

Men några besparingar på politikerstyrd och skattefinansierad finkultur är varken S-majoriteten eller alliansen redo att göra. Besparingar på lobby eller besynnerliga projekt, likasamma.

För oss är det självklart att mer resurser behövs för att säkra bemanningen på BB i Lycksele. Det kräver att vi rekryterar på realistiska grunder, och erbjuder generösa arbetsvillkor. Vi behöver göra besparingar för att kunna satsa medel, inte satsa på utredningar och konsulter.

Att bara byta huvudman, vilket utredningen föreslår, är inte en lösning. Om något riskerar en direktupphandling dels att vara olaglig, dels svårligen vara genomförbar under 2023, och i värsta fall ägnad åt en framtida ideologisk smutskastning efter man funnit att den upphandlade aktören misslyckats med sitt uppdrag. Dessutom undrar vi: vad är det en privat aktör, som måste arbeta utifrån samma ramverk, ska kunna lösa som inte regionen kan?

Vi ska inte bidra med organisatoriskt kaos för en klinik som har tillräckliga bekymmer. Vi föreslår i stället stärkta resurser till förlossningen, och vi är redo att göra verkliga besparingar för att se det bli verklighet.

Dels bra incitamentsstyrning, dels rimliga arbetsvillkor och rimliga jourer.