Sänk dieselpriset och satsa på elektrifieringen

Ska det vara möjligt att leva, bo och jobba i hela landet? Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i.

Debatt2022-02-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser hur utvecklingen går åt fel håll på flera områden. Senast så slog som exempel dieselpriset nya rekordnivåer. Och fortsätter utvecklingen, enligt prognos, så kommer nuvarande system och krav leda till att priset per liter ökar med ytterligare 9–10 kronor under kommande år. 

Det skapar problem, i ett vidsträckt och glesbefolkat land.  

En av de främsta anledningarna till de höga priserna är kravet på inblandning av biobränsle i diesel, den så kallade reduktionsplikten.Sverige har i dag ett krav på inblandning av biobränsle i diesel som går betydligt längre än vad EU har som mål år 2030. 

Förlorarna på dagens system är alla de barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som behöver bilen för att få ihop sin vardag. 

För företagarna, lantbrukarna och skogsbruket innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. Sverige kan och ska klara klimatomställningen - genom ny grön teknik. Inte genom slå ut vår egen industri och knäcka människors privatekonomi.

Kristdemokraterna föreslår därför att sänka priset på diesel med 3 kronor, genom att EU - anpassa reduktionsplikten från dagens nivå på 30,5%, till EU:s 2030 mål om 14%. Tillsammans med de satsningar som genomförs i budgeten innebär det en sänkning av priset vid pump på cirka 3,5 kronor. 

Samtidigt underlättar vi för människor att ställa om och aktivt delta i omställningen. En hög elektrifieringstakt gör att vi kan nå målen. Den utvecklingen vill vi nu stimulera ytterligare. Det gör vi genom att införa en bonus för köp av begagnad elbil och en miljardsatsning för fler laddstolpar utanför storstäderna.

Vi kan och ska nå våra klimatmål men vi ska göra det på ett sätt som låter människor vara med. Snarare än ett där verksamheter och människors privatekonomi knäcks. 

Hela Sverige ska fungera.