Ett påsklov för alla barn och unga

Personerna i bild från vänster är: 
Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande
Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande 
Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Personerna i bild från vänster är: Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Påsklovet är för många barn en tid för gemenskap, en möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen och en chans att få en välbehövlig paus från det idoga kunskapsinhämtandet och lärandet man ägnar sig åt under skoltiden.

Debatt 17 april 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet att skolledigheten inte bara är glädjande utan även kan upplevas som jobbig beroende på var man växer upp och hur stor ens föräldrars plånbok är.  

För oss socialdemokrater är ett av våra viktigaste uppdrag att oavsett var i länet man växer upp, så ska alla barn ha rätt till en trygg uppväxt med en meningsfull fritid där man kan ägna sig åt sina fritidsintressen. 

Enligt barnkonventionen som den socialdemokratiskt ledda regeringen införlivat som lag är det dessutom vår skyldighet att se till att barn har rätt att till fullo delta och ha lika möjligheter till fritidsverksamhet.

För att alla barn i Västerbotten ska ges lika möjligheter till en meningsfull fritid, krävs en medveten politik och satsningar. Vi vet exempelvis att socioekonomisk tillhörighet har en stark korrelation med deltagande i föreningsidrotten. 

Därför behöver vi en god och återkommande dialog med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten som stöttar idrottsrörelsen i länet. Under denna mandatperiod har samverkan mellan Regionen och RF-SISU resulterat i ett beslut om en miljon extra till barn- och ungdomsidrotten.

Det är för oss socialdemokrater också av största vikt att kulturen har en självklar plats i samhället och att kulturupplevelser finns tillgängliga över hela vårt län för barn och unga. Därför satsar regionen en miljon på barnkultur. 

Vi stöttar studieförbunden som har en viktig roll för att främja både upplevelser och eget utövande av kultur i länet. Civilsamhällets närvaro spelar en central roll för att barn och unga ska få möjlighet till kostnadsfria mötesplatser.

Vi vet att den psykiska ohälsan hos barn och ungas är stor. En viktig del i arbetet med att förebygga den psykiska ohälsan är att alla barn och unga får likvärdiga möjlighet att kunna delta i samhället genom fritidsaktiviteter där man får stimuleras, utvecklas och ha kul. 

Vi vill önska er alla en glad påsk. 

Vi hoppas att denna ledighet ger möjlighet för vila, gemenskap och tid för roliga aktiviteter. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att Västerbotten ska vara ett län där barn och ungas ledighet blir en tid av glädje. 

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande

Anna-Lena Danielsson (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 

Rickard Carstedt (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa