Samtidigt som välfärden prövas ökar svartjobben

Seriösa arbetsgivare konkurreras ut av företag som fuskar och bryter mot lagen, skriver bland andra Christer Johansson, Byggföretagen Västerbotten.
Seriösa arbetsgivare konkurreras ut av företag som fuskar och bryter mot lagen, skriver bland andra Christer Johansson, Byggföretagen Västerbotten.

Affärsidkare och bostadsrättsföreningar anlitar företag som har som affärsidé att konkurrera på ett osunt sätt.

Debatt 14 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser en oroväckande trend i Västerbotten.

Stora affärsidkare och bostadsrättsföreningar anlitar företag som har som affärsidé att konkurrera på ett osunt sätt. Seriösa arbetsgivare konkurreras ut av företag som fuskar och bryter mot lagen.

Polisen gjorde under hösten tillslag mot byggarbetsplatser i länet. Det visade sig bland annat att det fanns personer som inte hade rätt att uppehålla sig i landet på en av arbetsplatserna.

Vi ser att näringsidkare och privatpersoner i ökande omfattning anlitar arbetskraft som saknar kollektivavtal och som inte tillför skatteintäkter till landet. I länet finns det i dag flera företag och fastighetsägare som köper tjänster på ett osunt sätt.

Dessa fastighetsägare finns både i Umeå, i Skellefteå och i fjälltrakterna. Vi ser också att de osunda företagen inte kontrolleras av våra myndigheter och att de därför kan fortsätta att bryta mot lagar och regler.

Denna utveckling kan enkelt brytas genom att de som köper byggtjänster, vare sig de är offentliga eller privata byggherrar, eller privatkonsumenter, väljer schyssta företag. Exempelvis något av de 3 700 medlemsföretagen i Byggföretagen.

Alla anställda i dessa företag har kollektivavtal och betalar skatter och avgifter.

Våra medlemsföretag bidrar varje år med uppskattningsvis en miljard kronor i skatteintäkter, och därmed till välfärden.

Byggföretagen och våra medlemmar fokuserar på dessa frågor. Men det krävs mer för att minska fusket. Viktiga åtgärder är:

- Att alla byggherrar och beställare tar sitt ansvar för en sund bransch.

- Att Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Polisen och ekobrott får ökade resurser och gör fler kontroller.

- Att myndigheterna får möjlighet att dela information mellan varandra.

- Att ROT-avdraget återställs för att minska svartarbete.

- Att kommunerna, när de anvisar mark till aktörer, ställer krav som bidrar till en sund konkurrens och att de stärker sin kontroll och sin uppföljning.

- Att våra politiker aktivt lagstiftar för att hindra en osund utveckling.

Bygg- och fastighetsbranschen, med dess olika projekt, har en stor påverkan på hela samhällets utveckling.

Alla medborgare behöver ett jobb, någonstans att bo och möjlighet att ta sig däremellan.

Man brukar säga att en byggnadsarbetare ger fyra nya jobb i andra delar av näringskedjan, förutsatt att projekten drivs och genomförs på ett sunt sätt där skatter bidrar till vår gemensamma välfärd.

Ämnen du kan följa