Samhällsutvecklingen måste vara hållbar

”Vi kommer att ha en fortsatt gruvnäring i norra Sverige. Vissa mineraler är nödvändiga, inte minst för klimatomställningen.”
”Vi kommer att ha en fortsatt gruvnäring i norra Sverige. Vissa mineraler är nödvändiga, inte minst för klimatomställningen.”

Debatt 2 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste bestämma oss för vilken samhällsutveckling vi vill ha i Sverige, vilket ger oss goda anledningar att titta specifikt på industriexpansiva Norrland. Eller, specifikt och specifikt… Norrland täcker drygt halva Sverige. Det är en enorm yta, vilken levererar stora delar av landets skogråvara, malm och turismnäring. Men makten har i flera hundra år sett Norrland som en avkrok. En utkant. 

Axel Oxenstjernas citat ”I Norrland hafva vi ett Indien inom våra gränser blott vi förstår bruka det” är idag flitigt använt när vi debatterar norra Sverige, och vi förstår varför. För synsättet på Norrland som koloni finns kvar. 

Det som blir allra tydligast i små kommuner med stor utflyttning, märks också i de norra länen som stort. Viljan att tacka ja till stora investeringsprojekt med förväntan om stor befolkningstillväxt är ibland alltför okritisk. Om vi inte har en tydlig målbild av vårt framtida, hållbara samhällsbygge, är risken stor att vi säger ja till en utveckling där industrin plockar det den vill ha, och när råvarorna är slut så drar industrin. Och lämnar efter sig ett fattigt samhälle. Vi har sett det förr, alltför många gånger. 

Vi kommer att ha en fortsatt gruvnäring i norra Sverige. Vissa mineraler är nödvändiga, inte minst för klimatomställningen. Varje aspirerande gruvbolag måste då visa upp en plan på hur den minimerar påverkan på miljön, rennäringen, och värdefull natur, är ekonomiskt långsiktigt hållbar och hur marken återställs när mängden nödvändig malm är bruten och hur det gynnar både närsamhället och hela landet.

Varje vindkraftsprojekt och industriprojekt måste göra detsamma. Regional utveckling innebär att politikerna i kommuner och regionen därefter tar ställning till om vi ser detta som ett steg i riktning mot det framtida samhälle vi vill bygga. Mycket industri är viktig för samhällsutvecklingen, men det är också naturen och den biologiska mångfalden. 

För att komma närmare vårt läns målbild måste vi kunna samordna och förstå våra olika kommuners behov. Detta blir mycket viktigt i just Västerbotten som består av en progresiv och expansiv kust, samtidigt som vi har många kommuner i inlandet som är stora till ytan och glest befolkade. Lägg där till kommuner där huvudorten under många år har haft något minskande befolkningsunderlag men där fjällorten tar emot tiotusentals turister under en helg.

Regional utveckling ska baseras på att alla delar av samhället stärks. Både glesbygd och stad. Och då måste vi förstå vad som krävs av offentlig verksamhet för att det aspirerande investeringsprojektet ska komma våra samhällsmedborgare och vår miljö till fördel. Samhällsutveckling måste gå först. Och för Miljöpartiet betyder det att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa