Samhällskontraktet ska gå att lita på i hela landet

Vårt besked är tydligt: Tiden för nedskärningar måste vara förbi, samhällskontraktet ska gå att lita på.

För den grundläggande tryggheten, för att vilja och kunna leva och bo på landsbygden behöver vi satsa på välfärden, skriver bland andra Jennie Nilsson (S), landsbygdsminister.

För den grundläggande tryggheten, för att vilja och kunna leva och bo på landsbygden behöver vi satsa på välfärden, skriver bland andra Jennie Nilsson (S), landsbygdsminister.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2021-03-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är en prövande tid för vårt land.

Coronapandemin slår hårt mot liv och hälsa, mot jobb och företagande.

Hela samhället behöver kraftsamla.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört historiska budgetsatsningar. Med stöd och reformer på nästan 105 miljarder kronor, välfärdssatsningar på nästan 30 och flertalet ändringsbudgetar tar vi ansvar för att klara sjukvården och ekonomin i ett historiskt svårt läge.

Det finns grundläggande orättvisor i vårt land, klyftor mellan människor och mellan olika delar av landet. Vi är de första att erkänna att regeringar av olika färg, också socialdemokratiska, har låtit landsbygdens behov stå tillbaka.

Sedan Stefan Löfven (S) tillträdde som statsminister 2014 har vi socialdemokrater börjat minska klyftorna mellan stad och land. Det perspektivet måste genomsyra all politik och samhällsansvaret måste vara genomgripande.

Marknaden kommer aldrig enskilt att lösa landsbygdens utmaningar. Därför ser vi socialdemokrater till att det finns politisk ork och vilja att ta tillvara hela landets potential.

Coronapandemin har visat att framtidens arbetsmarknad inte nödvändigtvis behöver vara knuten till storstadens brus.

Med mångas övergång till distans- och hemarbete öppnas landsbygdens möjligheter upp. Därför satsar vi på bredbandsutbyggnad i hela Sverige. Med det säkras folkets rätt till uppkoppling och möjliggör för företagande och boende i hela landet.

Vi investerar också i driftstöd och investeringsstöd för lanthandlare. Vi vet att närheten till en matvarubutik, till ett apoteksombud är viktig.

Likaså ser vi vikten av jobb och framtidstro på landsbygden. Det är därför vi också säkerställer satsningen på att stärka näringslivet i Västerbottens småkommuner.

För den grundläggande tryggheten, för att vilja och kunna leva och bo på landsbygden behöver vi satsa på välfärden. Du ska kunna lita på skolan, på sjukvården och på omsorgen i hela landet. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater aktivt driver en politik som stärker välfärden med historiska belopp.

Vi socialdemokrater uppmanar alla partier i Sveriges riksdag att sluta samman bakom vår vision om att hela Sverige ska leva. Släpp era marknadsideologiska skygglappar och er storstadsfixering.

Vi socialdemokrater är villiga att ta ansvar och vårt besked är tydligt: Tiden för nedskärningar måste vara förbi, samhällskontraktet ska gå att lita på.