Samhället måste ta ungas brottslighet på allvar

Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att dras in i kriminella kretsar.

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar.

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2020-10-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den grova brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna.

Det kräver tydliga reaktioner från samhällets sida.

Moderaterna föreslår ett omfattande åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten.

- Socialtjänsten ska lägga mer kraft på förebyggande arbete

Fånga upp barn och unga som riskerar att dras in i kriminella kretsar. Det handlar om fältarbete i skolan, på fritidsgården och i bostadsområdet.

- Nationellt no entry-program för unga som är i riskzonen

Det är viktigt att fånga upp ungdomar i riskzonen. No entry-programmet bör samla föräldrar, skolan och samtliga relevanta myndigheter för att stoppa en påbörjad kriminell karriär.

- Undanröj sekretesshinder mellan polis och socialtjänst

Sekretesslagstiftningen bör ändras. All relevant information ska kunna delas med polisen när syftet är att förebygga eller utreda ungdomsbrottslighet.

- Fler brottsaktiva unga måste omhändertas med stöd av LVU

Unga som misstänks för allvarliga brott måste i högre grad omhändertas enligt LVU. För att åstadkomma fler omhändertaganden behöver lagen ses över.

- En ny huvudregel: förbud mot LVU i egna hemmet

I dag är det möjligt med vård enligt LVU i hemmet. Regelverket bör förtydligas för att begränsa de möjligheterna.

- Staten ska bära en del av kostnaderna för LVU

En anledning till att LVU används för sällan är de kostnader som ett omhändertagande innebär för kommunen. För att möjliggöra fler omhändertaganden enligt LVU bör staten ersätta kommunerna.

- Staten bör ta över ansvaret för unga som är grovt kriminella

En ny enhet inrättas inom Kriminalvården. Den ska ansvara för vissa ungdomspåföljder. Unga som begått allvarliga brott blir då statens snarare än kommunernas ansvar.

- Sänkt gräns för häktning av unga och fler särskilda ungdomshäkten

Det kan finnas starka skäl för att i större utsträckning häkta unga som begått grova brott.

- Skärp straffen för rån och ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år

Höj straffet för rån till lägst ett år och sex månader. Den generella straffrabatten för unga 18–21 år tas bort.

- Sänkt straffmyndighetsålder

Straffmyndighetsåldern är 15 år. Det utnyttjas av kriminella gäng. Sänkt straffmyndighetsålder skulle göra det svårare att rekrytera unga till organiserad brottslighet.

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar.