Samerna har rätt till delaktighet på alla nivåer

Sedan årsskiftet är Skellefteå kommun en del av det samiska förvaltningsområdet. Sedan tidigare är Region Västerbotten med i förvaltningsområdet.

”Vi som lever i Sápmi känner fortfarande av både rasism och historisk okunskap kring hur det samiska folket trängts undan av majoritetssamhället och staten.”

”Vi som lever i Sápmi känner fortfarande av både rasism och historisk okunskap kring hur det samiska folket trängts undan av majoritetssamhället och staten.”

Foto: Simon Eliasson

Debatt2024-03-01 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommuner och regioner i förvaltningsområdet har en extra skyldighet att värna samiskt språk och kultur. Bland annat gäller det att kommunen ska kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på samiska.

I månadsskiftet börjar lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket även gälla kommuner och regioner. Lagen innebär att kommuner och regioner ska konsultera samer i frågor som kan inverka på deras språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk. För att lyfta medvetenheten hos regionen och kommunen ställer Centerpartiet en fråga om hur regionen respektive Skellefteå kommun kommer att jobba med att följa lagen.

Syftet med lagen är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och att stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem. Tanken är att konsultationen ska öka samernas möjlighet att bidra med kunskap i frågor och visa på beslutets konsekvenser för samernas del. Konsultationer kan också bidra till att förbättra beslutsunderlagen och belysa de handlingsalternativ som finns. Konsultationer ska bara ske när samer påverkas på ett sätt som skiljer sig från övrig befolkning.

Vi som lever i Sápmi känner fortfarande av både rasism och historisk okunskap kring hur det samiska folket trängts undan av majoritetssamhället och staten. Sverige har en kolonial historia av olika övergrepp mot samer; tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimileringspolitik, politisk diskriminering, medicinska övergrepp och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än idag genom splittring av det samiska folket, exploatering av samiska marker och osynliggörande av samisk kultur och mänskliga rättigheter. Så vi centerpartister ser fram emot detta nya arbetssätt med konsultation.

Centerpartiet kommer att följa hur Region Västerbotten och Skellefteå kommun lever upp till det som den nya lagen nu innebär för all sin verksamhet. Förhoppningsvis kommer vi att ta större steg i både förståelse, minskad rasism och större hänsyn till exploatering av land och vatten.