Sälproblematiken behöver lösas

Längs kusten i Norr- och Västerbotten är problematiken likartad men med vikaren.

Debatt 30 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är naivt att tro att den nytillkomna licensjakten på gråsäl ska rädda kustfiskarnas näringsgren. Det är ett bra steg på vägen men man behöver utöka licensjakten så den omfattar knubbsäl och vikare också.

Nu ligger ett tillkännagivande hos regeringen om att agera för ett nytt undantag från handelsförbudet med sälprodukter. Att skjuta djur utan att sedan ta tillvara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård.

Fler initiativ behöver förverkligas för att man ska komma tillrätta med den växande sälpopulationerna längs Sveriges långa kust. Därför är detta tillkännagivandet välkommet, men att luckra upp handelsförbudet är förmodligen ingenting som kommer att ske inom en snar framtid, utan istället får utredningshögen ett ytterligare tillskott.

På västkusten har fiskarna samma problem med knubbsälen som fiskarna på östkusten har med gråsälen. Enligt forskare är knubbsälen ett stort hot mot torskbeståndet då den äter 15 000 ton torsk om året i Skagerack och Kattegatt.

Längs kusten i Norr- och Västerbotten är problematiken likartad men med vikaren. Här är siklöjan hotad och därigenom den berömda Kalix löjrommen, som EU har tilldelat det starkaste livsmedelsskyddet – ”Skyddad Ursprungsbeteckning”. 

På Nobelbanketten när Sverige står i världens centrum, är Kalix Löjrommen en återkommande förrätt. Men det finns en risk att den försvinner från marknaden om man inte får bukt med ökningen av vikare.

Det blir också enligt branschen svårare och svårare att få in strömming till surströmmingsindustrin, vilket på sikt hotar den industrin om ingenting görs mot den sälexplosion som forskare beskriver. Utifrån denna verklighet vill vi även bevilja licensjakt på dessa två arter av säl.

Sälen är ett svårskjutet djur där tillståndet kostar pengar och där det krävs kännedom om var sälen får skjutas. Men det krävs också att man har ett båtinnehav och att djuret tas om hand. För att säljägare ska kunna tänka sig att göra en insats med att fylla de tilldelade kvoterna som har tilldelats av skydds- och licensjakt, behöver de ersättning. 

Den ohållbara situationen innebär stor ekonomisk börda för yrkesfiskarna som brottas med både svaga fiskbestånd och växande sälstammar. Kustfisket är en näringsgren med långa anor som Sverigedemokraterna vill bevara. Då måste vi också agera innan hela branscher raderas ut.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Less på alla "nöjesåkare"

Less på alla "nöjesåkare"

Dystra tongångarna: Oro inför surströmmingspremiären – halverad fångst • BD Fisk: "Vi tvingas säga nej till handlare"

Dystra tongångarna: Oro inför surströmmingspremiären – halverad fångst • BD Fisk: "Vi tvingas säga nej till handlare"

Sommartipset: Ta med barnen på fisketuren efter storabborren

Sommartipset: Ta med barnen på fisketuren efter storabborren

De leder kampen mot kräftpesten – flera insatser • Teorin – så nådde pesten Skellefteälven: ”Snävar in för att hitta källan”

De leder kampen mot kräftpesten – flera insatser • Teorin – så nådde pesten Skellefteälven: ”Snävar in för att hitta källan”

Insändare: Vad händer med Skellefteälven?

Vad händer med Skellefteälven?
Visa fler