Så stärker vi Norsjös attraktivitet

Vi vill att hela Norsjö ska leva och vi måste skapa förutsättningar för människor att leva och bo i hela vår kommun.

Debatt 12 september 2022 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill stärka äganderätten för att värna de privata skogsägarna. 

Människor måste få sköta sin skog och mark utan att riskera intrång i form av nyckelbiotoper som de i många fall inte får ersättning för. Skogsbruket är en viktig del av företagandet i norra Sverige. 

Den offentliga servicen måste komma hela kommunen till gagn och du som invånare ska kunna känna en trygghet oavsett var i kommunen du bor. 

Vi moderater vill se en mer närvarande polis i inlandet. Därför vill vi att en majoritet av ökningen av antalet poliser de kommande åren ska placeras ute i lokalpolisområdena. 

Polisen borde också lägga fokus på de verkliga brottslingarna och inte skötsamma jägare. 

Bostadsbristen är inte längre bara ett problem i storstäder, utan även i här i Norsjöbygden behövs det byggas mer. Vi måste underlätta för människor att bygga där de önskar att bo. 

Det är en styrka för Norsjös attraktivitet att människor kan välja att bosätta sig i såväl centralorten som på landsbygden. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för människor att leva och bo i hela kommunen.

Det handlar bland annat om kommunikationer, i form av vägar och bredband, och kommunal service.

Dagens höga bränslepriser slår hårt mot företag och hushåll. För oss som bor på landsbygden och som många gånger är beroende av bilen är bränslepriserna extremt kännbara. 

Därför anser Moderaterna att reduktionsplikten ska ner till EU-nivå och bränsleskatterna ska sänkas. 

När fullt fungerande kärnkraft läggs ned i södra Sverige måste det finnas ett driftsäkert alternativ. Att bygga vindkraft i Norsjö kommer inte att rädda elförsörjningen eller sänka de skenande elpriserna i södra Sverige. 

Risken är snarare att en utbyggd vindkraft här skapar incitament för en sammanslagning av Sveriges elområden, som i sin tur gör att vi förlorar vår konkurrensfördel. 

Moderaterna säger därför nej till vindkraftsetableringar i Norsjö kommun. Vindkraften är en ineffektiv energikälla, som har stor påverkan på vår natur och omgivning. 

Det är människorna som bor eller spenderar sin fritid på landsbygden som drabbas av att få skrymmande vindkraftsindustrier som granne. Ska Norsjös landsbygder, friluftsliv och besöksnäring utvecklas finns det inte plats för vindkraft. 

Per Rud-Petersen, (M) Norsjö

Ann-Sofi Furmark, (M) Norsjö


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa