Så skyddar vi skogarna mot vinterns stormar

Genom att sköta skogen hållbart och ansvarsfullt kan morgondagens skogar bli mer robusta och motståndskraftiga.

För Sveriges skogsägare kan en storm ödelägga ett helt livsverk, skriver Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

För Sveriges skogsägare kan en storm ödelägga ett helt livsverk, skriver Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Foto: Stig-Åke Jönsson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2022-01-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett varmare klimat ökar risken för extremväder.

Vi kommer sannolikt att få uppleva fler och värre stormar i framtiden.

Men det finns åtgärder som kan göra skogen mindre stormkänslig samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden.

I januari 2005 drog stormen Gudrun in över norra Europa.

Skogsstyrelsen har uppskattat att 75 miljoner kubikmeter skog stormfälldes, framför allt i de södra delarna av Sverige, vilket kan jämföras med den årliga avverkningen i hela landet som ligger runt 90 miljoner kubikmeter.

Två år senare kom stormen Per och 2013 blev Norrland hårt drabbat av stormen Ivar.

För Sveriges skogsägare kan en storm ödelägga ett helt livsverk. I takt med att klimatet blir varmare ökar risken för extremväder, och vi kommer sannolikt att få uppleva fler och värre stormar i framtiden. Men skogen kan göras mindre stormkänslig.

Här är våra tre främsta tips till Västerbottens skogsägare:

- Sluta plantera gran på mark som inte passar för granskog

I Sverige finns naturligt mycket gran, men i dag står också granskog planterad på mark som egentligen passar bättre för tallskog eller lövskog. Granar har ett ytligt rotsystem, medan tallar har ett djupare rotsystem. Granar blåser därför omkull betydligt lättare än vad tallar gör.

- Spara lövträd och skapa blandskogar i landskapet

Uppföljning efter stormen Gudrun har visat att blandskog klarar storm bättre än vad ren granskog gör. Granar som står blött är extra känsliga för storm, så varför inte låta björkar växa i fuktigare områden i skogen? Se till att spara rönn, asp, sälg och ek. De är viktiga för den biologiska mångfalden och som mat åt våra hjortdjur.

- Sköt din skog aktivt och ansvarsfullt

Genom att röja och gallra i rätt tid kan du både skapa en stormfast skog, där rötterna får möjlighet att växa sig djupare, samtidigt som du producerar förnybar råvara av hög kvalitet.

Oskötta skogar där träden stått trångt och sedan glesas ut genom gallring, löper stor risk att drabbas av stormfällningar när det blåser.

Kraftiga stormar som Gudrun, Per och Ivar kommer alltid att få ödesdigra konsekvenser.

Men genom att sköta skogen hållbart och ansvarsfullt kan vi se till att morgondagens skogar blir mer robusta och motståndskraftiga, både mot stormar och mot andra skador som exempelvis granbarkborreangrepp, torka och bränder.

En mer varierad skog är dessutom härlig att vistas i, och gynnar den biologiska mångfalden.