Så ska ensamhetspandemin motverkas i Västerbotten

Varannan svensk har känt sig isolerad under pandemin. I Västerbotten och i stora delar av världen talas det om en ensamhetsepidemi.

Debatt 23 januari 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att känna sig isolerad från sin omgivning kan leda till fysiska och psykiska problem. Men ensamhetsepidemin som riskerar att drabbavästerbottningarna går att motverka – bland annat om vi försöker bryta isoleringen eller ler mer, menar Annika Billing, generalsekreterare för den medicinska hjälporganisationen Operation Smile Sverige.

Coronapandemin påverkar många delar av samhället negativt. Varannan svensk, 51 procent, har känt sig isolerad under pandemin, enligt en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av oss på Operation Smile. Långvarig ensamhet ökar risken för ohälsa på flera sätt – den innebär en ökad risk för psykiska problem såväl som för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens.

Enligt SCB beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade i Sverige. Precis som vår Sifoundersökning visar är det unga vuxna som känner sig mest ensamma. Bland äldre är dock den faktiska ensamheten mer utbredd och var tionde svensk över 75 år träffar inte sina nära och kära mer än ett par gånger i månaden.

Enligt en studie från brittiska Röda Korset lider över nio miljoner personer i Storbritannien av ensamhet. Därför har Storbritannien som första land i världen en ensamhetsminister, med uppdrag att bekämpa ensamhet.

Även många av de personer med läpp-käk-gomspalt som vi hjälper varje dag har tvingats leva isolerade innan sina operationer på grund av samhällets fördomar. Vi har därför sett på nära håll hur det kan vara att känna sig ensam och tvingas leva utan de sociala kontaktytor som är avgörande för vår hälsa. Utan operation behandlas barnen ofta som mindre värda och av rädsla för trakasserier och mobbning får många barn inte möjlighet att gå i skolan alls. De barn som opereras, inkluderas i samhället och får hela livet förändrat med hjälp av ett relativt enkelt ingrepp, som ofta bara tar en timme.

Ensamhet och isolering kan drabba oss alla. Det spelar liten roll om du är fattig eller rik, om du arbetar eller inte. Att vara ensam är inte nödvändigtvis något dåligt, men när människor inte har de sociala kontakter de vill eller behöver ha finns stor risk för sämre hälsa.

För att bryta ensamheten tipsar den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppo om att det är viktigt att ta ett första steg till kontakt genom att hälsa, småprata och söka ögonkontakt med andra människor. Forskning från Uppsala universitet visar dessutom att när vi ler mot någon är det större chans att den personen ler tillbaka mot oss.

Låt oss alla nu hjälpas åt att motverka ensamhetsepidemin som riskerar att drabba Västerbotten. Låt oss hellre le ett leende för mycket än ett för lite!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa