Så kickstartar vi Västerbottens tjänstesektor

Konsumtionen har störtdykt och de internationella handelsförbindelserna har minst sagt komplicerats.

Debatt 14 augusti 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste tre månaderna har varit mycket tuffa ekonomiskt. 

Konsumtionen har störtdykt och de internationella handelsförbindelserna har minst sagt komplicerats. 

Pandemins ekonomiska konsekvenser kan aldrig jämföras med förlusterna av människoliv eller med det lidande som många sjuka fått utstå, men de får heller inte underskattas.

Tjänstesektorn är en jobbmotor av sällan skådat slag. 

Den sysselsätter tre av fyra personer i Sverige, har skapat nio av tio nya jobb det senaste decenniet och står för mer än hälften av landets BNP. Innan coronakrisen slog till med full kraft stod tjänstesektorn för drygt 35 procent av alla jobb i Västerbottens län.

Regeringens räddningspaket har visserligen dämpat den ekonomiska härdsmältan men risken är fortfarande överhängande för ökande antal konkurser och varsel. 

Framtidstron har fått sig en rejäl knäck.

Almega har tagit fram tio förslag för en återstartad ekonomi med goda, långsiktiga tillväxtförutsättningar.

1. Sänk företagens kostnader för att anställa, arbetsgivaravgiften, så att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå.

2. Sänk tjänstemomsen temporärt för att få igång konsumtionen.

3. Investera i digital infrastruktur som snabbt bredband och 5G.

4. Reformera Lagen om anställningsskydd samt Arbetsförmedlingen för att stärka Sveriges anpassningsförmåga och snabbare ta oss ur krisen.

5. Främja arbetsgivarnas och arbetstagarnas investeringar i kompetensutveckling genom att införa ett kompetensavdrag, en indirekt subvention av personalutbildning.

6. Beta av den växande vårdskulden genom att ta hjälp av fristående vårdgivare.

7. Expertskatten gör det lättare att rekrytera utländsk expertis till Sverige. Tyvärr har Sverige hårdare krav än övriga OECD-länder. Förläng tiden med lägre expertskatt från tre till fem år.

8. Inför skattelättnader för att stimulera klimatkompensering och hållbara investeringar.

9. Tidigarelägg den nationella planen för järnvägens upprustning. Bygg nya stambanor och öka kapaciteten för godstransporter på järnväg.

10. Så länge smittspridningen pågår i samhället bör staten ta den sjuklönekostnad som överstiger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som rådde innan pandemin.

Ämnen du kan följa