Så kan industrin och transporterna bli grönare

Klimatpolitiken måste fokusera mer på teknikutveckling för att omställningen ska lyckas.

Debatt 2 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om Sverige ska klara klimatmålen måste vi öka intensiteten i klimatarbetet.

Därför genomförs rekordstora satsningar på elektrifiering, tillgång till ren el och inhemska gröna bränslen.

I sex år har vi bara sett måttliga utsläppsminskningar. Mycket beror på att omställningen av industri och transporter inte går tillräckligt fort. Samtidigt är svenska företag ledande på att utveckla teknik som helt ska få bort utsläppen.

Klimatpolitiken måste fokusera mer på teknikutveckling för att vi ska lyckas med omställningen.

Vi moderater prioriterar därför de två största utsläppssektorerna i Sverige – transporterna och industrin. I vår budget föreslår vi de största satsningarna i moderna tid på reformer för en effektiv omställning inom dessa sektorer.

Industrin står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför vill vi moderater skapa långsiktiga förutsättningar för industrins omställning. Vi mer än fördubblar regeringen satsning på för företag som utvecklar nya tekniker för att minska utsläppen.

Vi storsatsar på infångning och lagring för att åstadkomma stora utsläppsminskningar.

Transporterna måste bli renare. Vi vill se ett nätverk av laddstationer över hela Sverige för person- och lastbilar.

För personbilar handlar det främst om att täcka de vita fläckar där det i dag saknas laddpunkter. För tunga transporter vill vi driva på för regionala nätverk och sammanhängde stråk av laddinfrastruktur mellan de större städerna.

Sverige behöver mer el för att klara av omställningen av transporter och industri. Om omställningen ska göra klimatnytta måste elen vara ren.

Moderaterna anser därför att Sverige behöver ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion. Då kan vi värna och bygga ut kärnkraften samtidigt som vi satsar på vattenkraft och vindkraft.

Om vi ska klara omställningen måste bilar och lastbilar köra på allt renare drivmedel. Vi vill därför få igång storskalig inhemsk produktion av biobränslen och vätgas samt forskning och utveckling av flyget.

Sverige kan öka tempot och bli ett ännu bättre föredöme. Tekniken finns och kan användas i stor skala om politiken och näringslivet samarbetar. Men då måste man förstå det internationella värdet av ny teknik som skapas här.

Så når vi vårt eget klimatmål och gör störst nytta för hela världens klimat.


Ämnen du kan följa