Så kan det hållbara jordbruket växa

Butiker, konsumenter, bönder och den offentliga sektorn kan gemensamt bidra till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.

Debatt 30 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatkrisen är akut. Den biologiska mångfalden minskar och spridningen av bekämpningsmedel i naturen fortsätter.

För att lösa utmaningarna behöver vi alla hjälpa till. Konsumenter och offentliga upphandlare kan bidra genom att stödja ekologisk odling och djurhållning.

Sveriges mål är att andelen ekologisk jordbruksmark 2030 ska vara 30 procent. För Västerbotten var den siffran förra året 13 procent.

Men de bönder som redan ställt om gör en stor miljöinsats. De säger nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och nej till konstgödsel. De använder odlingsmetoder som ökar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen av växthusgaser.

Ska vi klara av att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion behöver vi minska matsvinnet och äta mindre kött. Den mat vi producerar behöver tas fram med långsiktigt hållbara metoder. Då spelar även ekologiska och KRAV-märkta djur en viktig roll.

Förra året var 13 procent av alla kor och får i Västerbotten godkända enligt KRAV. Genom att öka den andelen kan bönderna och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar. Det är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår.

Djur ska hanteras på ett bra sätt och med KRAV-certifiering uppfylls en rad tuffa krav för djurens välfärd.

Ekologiska och KRAV-certifierade bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans.

Här kan butiker och konsumenter bidra genom att prioritera hållbarhet. Varje val av svenska, närproducerade, ekologiska och KRAV-märkta varor tar oss ett steg närmare en hållbar framtid.

Den offentliga sektorn köper in livsmedel för 10 miljarder kronor om året och varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor 2030. Förra året var siffran 38 procent. Den offentliga sektorn har här stora möjligheter att gå före.

Det enda sättet att lösa de globala utmaningarna är att göra det tillsammans. Butiker, konsumenter, bönder och den offentliga sektorn kan gemensamt bidra till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.

Ämnen du kan följa