Så får vi mer för skattepengarna

"Vi behöver helt enkelt få ut mer av varje skattekrona för att kunna möta det faktum att vi har en åldrande befolkning", skriver representanter för Svenskt Näringsliv.
"Vi behöver helt enkelt få ut mer av varje skattekrona för att kunna möta det faktum att vi har en åldrande befolkning", skriver representanter för Svenskt Näringsliv.

Kommunerna och näringslivet är ömsesidigt beroende av varandra.

Debatt 20 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väl fungerande kommunala verksamheter är en viktig del i våra företags vardag och kommunsektorn är beroende av ett näringsliv som växer, utvecklas och anställer för att kunna säkra skatteintäkter.

Idag är kvaliteten inom såväl skolan, sjukvården och äldreomsorgen ifrågasatt. Samtidigt blir vi allt äldre. Var och en i arbetsför ålder ska finansiera välfärden. Redan inom några år riskerar den kommunala ekonomin stora underskott.

Det finns idag stora skillnader mellan landets kommuner. Både när det gäller hur mycket resurser som satsas på olika välfärdsområden och vilken kvalitet som uppnås.

Ytterligare skattehöjningar är därmed inte den främsta lösningen på välfärdens långsiktiga utmaningar. När pandemin klingat av kommer dessutom de ökade statsbidragen behöva minska, eftersom statsfinanserna måste stärkas. Kommunerna måste därmed få ut mer välfärd för de resurser som satsas.

Svenskt Näringsliv har i en nysläppt rapport analyserat effektiviseringspotentialen i kommunernas verksamheter inom skola och äldreomsorg. 

Naturligtvis har landets kommuner olika förutsättningar. Med hänsyn tagen till olika strukturella förutsättningar visar rapporten dock att det ändå finns stora skillnader, som inte kan förklaras av strukturella faktorer.

Resultatet visar att det finns en effektiviseringspotential, om cirka 40 miljarder kronor, i de undersökta kommunala välfärdsområdena i hela Sverige.För Norrlands sex största kommuner handlar det sammantaget om drygt 1,1 miljarder kronor.

 För att nå denna potential handlar det inte om att någon ska springa snabbare – utan om att hela organisationer kan jobba smartare. Inte minst vad gäller styrning, ledning och uppföljning. 

Då krävs politisk vilja att på riktigt börja jämföra sig med, lära av och efterlikna de bästa kommunerna i landet, som lyckas leverera välfärd av hög kvalitet till låga kostnader.

Vi behöver helt enkelt få ut mer av varje skattekrona för att kunna möta det faktum att vi har en åldrande befolkning. Men också för att kunna investera i exempelvis digitala lösningar och höja den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. 

Mer värde för skattepengarna är en avgörande fråga - för såväl för våra kommuner, som för företagare och skattebetalare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa