S sviker sitt vallöfte till Skellefteås äldre

Så sent som i mars 2021 sa Socialdemokraterna nej till ett nytt vård- och omsorgsboende.

Debatt 4 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför valet 2018 lovade samtliga partier i Skellefteå att påbörja byggnationen av ett nytt vård- och omsorgsboende under innevarande mandatperiod.

Alliansen talade om ett fullstort boende medan Socialdemokraterna i sitt valprogram beskrev att det skulle bli ett boende med 120 platser.

Vi i Alliansen har hållit vad vi har lovat. I alla våra budgetförslag efter 2018 har vi avsatt de medel som krävs för att bygga ett nytt, fullstort vård- och omsorgsboende. I kontrast till detta har Socialdemokraterna svikit sitt vallöfte till Skellefteås äldre.

Frågan om ett nytt vård- och omsorgsboende har minst sagt hanterats taffligt av de styrande Socialdemokraterna. I flera omröstningar har den S-ledda majoriteten sagt nej till ett nytt boende.

Vid beslutet om socialnämndens boendeplan, i december 2020, samt så sent som i mars 2021, sa Socialdemokraterna nej till ett nytt vård- och omsorgsboende.

Detta trots att nämnders ordförande, några dagar innan marssammanträdet, sagt att ett boende ska byggas under mandatperioden.

Nu marknadsför Socialdemokraterna ånyo att vallöftet ska infrias. Men sett till de planer som nu finns är detta en ren lögn till Skellefteås äldre. Av det fullstora vård- och omsorgsboendet, med 120 platser, blev det bara hälften kvar, 60 platser.

Dessutom återstår det att se om byggnationerna av boendet över huvud taget hinner påbörjas under mandatperioden, eftersom förslaget inte är fastställt och mycket planering och projektering återstår.

Till Skellefteås äldre som tagit del av Socialdemokraternas marknadsföring, till exempel i sociala medier, vill vi säga; låt er inte luras. Löftet om ett nytt vård- och omsorgsboende har som bäst reducerats till hälften.

Alliansen ser behovet av fler boendeplatser. Inte minst för att ge valmöjligheter för de äldre med stort vård- och omsorgsbehov, som i dag vårdas hemma. Därtill har pensionärsorganisationerna samfällt belyst behovet.

Hade den politiska majoriteten följt våra förslag hade ett nytt fullstort boende påbörjats under mandatperioden. Nu har redan mycket av denna mandatperiod förlöpt. Det gör det svårt att hinna med detta innan valet 2022.

Vår ambition kvarstår dock. Vid senaste mötet med socialnämnden yrkade våra ledamöter i Alliansen att planeringen av ett nytt vård- och omsorgsboende, med 120 platser, ska påbörjas omgående.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kritik mot boende: Personal surfade på mobiler • Åldringar irrade runt • Fick inte mellanmål • "Jag grät i bilen på väg hem"

Kritik mot boende: Personal surfade på mobiler • Åldringar irrade runt • Fick inte mellanmål • "Jag grät i bilen på väg hem"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Insändare: "Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

"Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Insändare: Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?

Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?
Visa fler