S: Historisk steg för socialnämnden

Efter prioriteringar i budgeten från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tar Socialnämnden i Skellefteå första steget i en historisk satsning på personal och arbetsmiljö. För 2023 handlar det om 70 miljoner kronor som avsätts till löneökningar och särskilda satsningar.

"Vi har nu tagit det första steget men fortsätter arbetet med att ta fram hur nästa steg ska se ut."

"Vi har nu tagit det första steget men fortsätter arbetet med att ta fram hur nästa steg ska se ut."

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Debatt2023-02-20 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Satsningarna består i resurser avsatta till ökad bemanning för att kunna ge avlastning till yrkesgrupper som har stor arbetsbörda. Vi inför också en extra ersättning för håltimmar för de som arbetar delade turer samt att vi satsar på en höjd OB-ersättning på helger för att kompensera den personal som tar på sig att arbeta på obekväma tider. 

Vi vill också vara tydliga med att vi inte är nöjda. Detta ska ses som det första steget och det ska komma fler steg. För att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga vård, stöd och omsorg så behöver vi se till att vår personal blir kvar hos oss i kommunen. Vi behöver också rekrytera mer personal och kunna hitta de som har lämplig utbildning för att arbeta i våra verksamheter. 

För att kunna uppfylla detta så behöver arbetssituationen i våra verksamheter bli bättre. Vård- och stödpersonal måste få arbeta med just vård och stöd. Det måste finnas tillräckligt med personal och kompensationen ska vara rimlig. Dels lönenivåer men även kompensation för exempelvis obekväma arbetstider eller obekväm schemaläggning.

Vi socialdemokrater sätter också stort värde i vår dialog med verksamhetens fackliga företrädare som länge signalerat att det behövs åtgärder. Vi fortsätter att lyssna för att kunna ta bästa möjliga beslut i hur vi går vidare i vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön.

Målet är en verksamhet där personalen trivs i sitt arbete och får en kompensation som är rimlig utifrån de förhållanden som finns. Vi har nu tagit det första steget men fortsätter arbetet med att ta fram hur nästa steg ska se ut. Och nästa steg därefter.