Rusta upp vägnätet i norra Sverige

Endast 15 procent av investeringarna i Trafikverkets förslag föreslås gå till vägnätet. Detta är inte rimligt.

Debatt 13 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. Mer än åtta av tio transporter sker på väg.

Men det förslag till nationell plan för infrastrukturen åren 2022–2033 som Trafikverket presenterat är en riktig kalldusch. Jag hoppas att alla remissinstanser och politiska företrädare gör sin röst hörd. Förslaget måste omarbetas.

Det behövs en rejäl upprustning av och satsning på vägnätet. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen räcker inte medlen till för att stoppa förfallet av vårt vägnät. Det gäller, enligt Trafikverket, både det lågtrafikerade och det högtrafikerade vägnätet.

Staten satsar mycket pengar i förslaget till en ny nationell plan, över 800 miljarder kronor, men felprioriteringar kommer att leda till försämrad infrastruktur.  Vägarna fortsätter att förfalla. Det drabbar alla som är beroende av bilen för att vardagen ska fungera.

Vägarna är kraftigt eftersatta. Många av de sämsta vägarna finns i norra Sverige.

På senare år har Trafikverket valt att sänka hastighetsgränserna på viktiga vägar. Utöver sänka hastighetsgränser sätter man upp fler fartkameror för att kompensera ett bristande underhåll.

I Västerbotten är nu 37,1 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick, enligt en kartläggning från Transportföretagen.

Endast 15 procent av investeringarna i Trafikverkets förslag föreslås gå till vägnätet. Detta är inte rimligt då mer än åtta av tio transporter sker på väg.

Det är sanslöst hur höghastighetsbanorna – detta socialdemokratiska prestigeprojekt – i södra delen av landet nu kommer att tränga undan annan viktig infrastruktur, såväl vägsatsningar som andra järnvägsprojekt.

Moderaterna vill öka resurserna till vägunderhåll. Partiet på nationell nivå satsar 20 miljarder kronor mer än regeringen för att återställa, utveckla och rusta upp landets vägar.

Hastigheten på alla statliga vägar, där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll, måste återställas. På senare år har hastigheten sänkts på 130 mil statlig väg till följd av bristande underhåll. Det är ett underbetyg.

Stärk också viktiga stråk så att de klarar tyngre lastbilar.

Västerbotten och resten av landet behöver säkra och välunderhållna vägar – inte sänkta hastighetsgränser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa