Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Region Västerbotten levererar sjukvård av högsta kvalité. Det är vi stolta över. Men vi kan bättre!

Debatt 24 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För andra året i rad har vi i den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten möjlighet att lägga en tilläggsbudget. Som innebär att vi skjuter till resurser och förstärker regionens verksamheter för 2022.

Tack vare ett bra bokslut för 2021 med en stabil ekonomi och kraftigt ökade statsbidrag, kan vi i den rödgröna majoriteten nu besluta om en tilläggsbudget som förstärker regionens verksamheter och gör satsningar på både förlossningen och ambulanssjukvården.

En trygg och tillgänglig förlossning är grunden i svensk hälso- och sjukvård. 

Situationen för förlossningsvården, i Sverige och i Västerbotten, har visat att det finns stora brister och det tar vi på största allvar. 

Det krävs insatser för att Region Västerbotten ska få Sveriges bästa förlossningsvård och fler som vill arbeta som förlösande barnmorskor.

För att göra det mer attraktivt att arbeta som barnmorska och för att personal inom förlossningsvården ska trivas och vilja vara kvar på sin arbetsplats, satsar vi nu 8 miljoner på förlossningen.

Utöver det satsar vi 5 miljoner till ambulanssjukvården. 

Ambulansen är en viktig del i utvecklingen av sjukvården som kan ge patienter ett bättre omhändertagande och skapa en mer jämlik och tillgänglig vård i hela länet. 

Oavsett var i länet du bor ska du känna dig trygg med att snabbt få vård när du verkligen behöver det. 

I tilläggsbudgeten skjuter vi även till resurser för behandling av Skelleftesjukan som förekommer i högre grad i Västerbotten än i övriga landet. Här tar vi ett stort ansvar för att patienterna ska få den senaste behandlingen och den vård de behöver.

För oss är det viktigt att vi kan göra dessa satsningar redan 2022 i stället för att vänta på en budget i juni. 

En trygg och jämlik välfärd kommer inte av sig själv. 

En stark välfärd som är gemensamt finansierad är vägen framåt.

Vi tar människors oro på allvar. Vi är övertygade om att en ansvarstagande och långsiktigt hållbar rödgrön politik, i kontrast till en populistisk borgerlighet, även fortsättningsvis ger västerbottningarna en hälso- och sjukvård i världsklass.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa