Ny regler behövs för A-traktorerna

A-traktor eller EPA-traktor ett viktigt transportmedel men också en kultur och ett sätt att umgås på landsbygden.

A-traktorer får idag framföras i högst 30 kilometer i timmen. Debattörerna vill att de ska få köras i 45 kilometer i timmen.

A-traktorer får idag framföras i högst 30 kilometer i timmen. Debattörerna vill att de ska få köras i 45 kilometer i timmen.

Foto: Gunnel Ekman NTM

Debatt2022-12-27 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nya SD-styrda regeringen har under den korta tiden den styrt landet hitintills bedrivit en politik som splittrar och utformat förslag som missgynnar landsbygden, reseavdraget, elprisstödet och skattesänkningen på bensin och diesel med 14 öre respektive 40 öre är exempel på detta.

Vi socialdemokrater menar att Sverige behöver en regering som håller ihop Sverige och ser till att hela landet kan leva och växa. När det gäller livet på landsbygden, där kollektivtrafiken är bristfällig eller obefintlig är A-traktorn nästan en nödvändighet för att få familjers livspussel att gå ihop. Men även i småstaden är den frihet som ett eget transportmedel innebär en viktig del i ungdomars liv. Dessvärre har fusket och därmed olyckorna med fordonstypen ökat drastiskt.

Den senaste tidens uppmärksammade problem med A-traktorer, kopplat till olyckor och tragiska dödsolyckor gör att A-traktorernas framtid diskuteras flitigt och det finns röster som vill förbjuda A-traktorer. Vi ställer oss istället på ungdomarnas och landsbygdens sida och menar att regelverket måste reformeras, så att friheten, kulturen och fritiden för våra ungdomar kan värnas samtidigt som vi höjer säkerheten och stället högre krav på trafikkunskaper.

Dagens lagstiftning gör gällande att den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon är 30 kilometer i timmen. Denna hastighetsbegränsning har gällt sedan EPA-tidens lagstiftning, och är sedan EU inträder ett undantag i EU:s fordons regelverk.

Mopedbilen som också ökat i popularitet ser ut som en bil men är konstruerad som en moped på fyra hjul. Det innebär att fordonet inte alls är lika säkert som en personbil. Regelverket för mopedbilar gör att mopedbilarnas kaross inte alls klarar krockar och har tryckts ihop helt vid krocktester. Vi menar att även när det gäller mopedbilar behöver körkortsutbildningen förbättras.

En mopedbil får i dag köra 45 kilometer i timmen, medan en A-traktor eller EPA-traktor endast får framföras i 30 km i timmen. Detta är ologiskt, eftersom det är betydligt säkrare att framföra A-traktorer än en mopedbil.

A-traktor eller EPA-traktorer regelverk bör därför harmoniseras. Körkortskraven och den praktiska delen i AM utbildningen behöver skärps, säkerhetsbälte ska vara krav på alla platser, samt att det självklart ska vara vinterdäck på a-traktorn när det råder vinterväglag. Det är också rimligt att den högsta tillåtna hastigheten för A-traktorer bör höjs till 45 km timmen då a-traktorn är säkerhetsmässigt bättre än mopedbilarna.

Vi har skrivit lämnat ett förslag, en motion, till riksdagen därför att vi vill värna A-traktorns alla positiva egenskaper men vi anser samtidigt att anser att det finns skäl att öka säkerheten och att det därför finns anledning att göra en översyn av regelverken. Det är en viktig reform för familjer som bor på landsbygden och skulle förbättra trafiksituationen i hela landet.

Vi undrar när SD och deras regering kommer genomföra en reform som gynnar landsbygden?