Riksdagens beslut om subventionen på el delar landet

Det har i Sverige varit ett aktivt val att vi ska vara en fri marknad på el-området.

Debatt 19 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagarna presenterade regeringen en el-subvention som ska kompensera de som i vinter drabbats hårt av den höga priser på el. Som drivits upp av en europeisk elmarknad. 

Varken medborgare eller politik i detta land verkar kunna se orimligheten i detta system på en sådan samhällsviktig del som el är. 

Som boende i Lappland, Västerbotten blir upprörd när jag ser hur regeringen, och för den delen alla partier inklusive mitt eget, är fokuserad på de delar av landet där de stora väljargrupperna finns. 

Samtidigt som vårt land blir alltmer uppdelat och sårbart. 

När ska vi lämna denna reaktiva politik och föra en visionsbaserad politik där vi kan återgå till att bygga ett tryggt, sammanhållet och starkt samhälle?

När ska vi börja prata med människor och måla upp visionen hur samhället ska se ut om 20 år och inte reagera på det som hände igår? 

Här i norr har fastighetsägare under lång tid investerat, anpassat och bundit avtal för att minska kostnaden av el. Många har tagit stort ansvar, men kompenseras lite och inget. 

Är det då rimligt att vi ska subventionera de som inte tagit det ansvaret - i södra Sverige? 

Landet blir bara ytterligare uppdelat. 

En annan fundering när det gäller denna subvention är om den kommer vara behovsprövad? Eller kommer även de som faktiskt har råd att betala få ta del av dessa 6 miljarder? 

Och vilket incitament får el-producenter till att hålla nere elpriset, i denna så kallade marknad? 

Det som bevisas med denna subvention är att det faktiskt går att differentiera olika subventioner och bidrag i landet. 

När får vi se en rejäl bränslesubvention till de delar i landet som faktiskt är beroende av fossila drivmedel? Vi har inte råd med elbilar och det finns inte en utbyggd laddinfrastruktur för detta heller. 

Våra livsmedel som ska transporteras till våra affärer kan inte levereras med el lastbil eller järnväg. Våra vägar kan inte hållas snöröjda på vintern utan fossildrivna entreprenadmaskiner. 

Och låt mig vara tydlig med att den blå bruna högerns skattesänkningar, på fossila drivmedel, inte hjälper oss i landsbygd nämnvärt. 

Den hjälper biltrafiken i städerna mer. 

Det står för mig väldigt tydligt att det enbart kan bli en visionär framtidssyftande politik ,som håller landet samman, med ett starkt vänsterparti i styre i landet, i regionen och i våra kommuner. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa