Reseavdraget har blivit ett avdrag för högavlönade män

Reseavdraget måste reformeras för att stärka möjligheterna att leva i landsbygd och samtidigt minska klimatutsläppen.

Debatt 8 maj 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reseavdraget har framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil enligt Landsbygdskommittén. 

Ett annat problem är fusket. Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder kr/år, beror på fusk och fel visar Skatteverkets statistik. 

Dagens avdrag är dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare.

Regeringen har föreslagit att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion. Under våren ska riksdagen rösta om att ändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till 8 kr/mil. 

För personer med vanliga inkomster motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kr/mil. En ökning som ger flera tusen kronor mer i plånboken.

De som bor i landsbygd och är beroende av bil för att ta sig till jobbet och de utanför storstäderna som kan pendla med buss eller tåg vinner mest.

En lärare som bor i Robertsfors och jobbar i Umeå får en skattereduktion på 15100 kr, jämfört med 12300 kr med dagens reseavdrag om han bilpendlar och 2400 kr om han tar bussen.

Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Eftersom lönerna är högre i storstäderna minskas de regionala skillnaderna. 

De som bor och arbetar i en storstadskommun får bara skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 km, i övriga landet är gränsen 15 km. 

Många gör avdrag för bil, trots att kollektivtrafik finns. Med en färdmedelsneutral skattereduktion beskattas alla lika, oavsett om de tar bil, kollektivtrafik, cykel eller samåker till jobbet, med minskade utsläpp som följd. 

När tidsvinstregeln tas bort blir skattereduktionen enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet blir minskat fusk och lägre utsläpp.

Förslaget är en rättvisereform som kommer stärka möjligheterna att leva i landsbygd, öka kollektivtrafikresandet, krympa klimatutsläppen och minska fusket. 


Reformeringen av reseavdraget är enligt Landsbygdskommittén en viktig del av en sammanhållen landsbygdspolitik som kommer förbättra tillgängligheten för dem som bor i landsbygd. 

Samtliga riksdagspartier kom därför överens om att reseavdraget ska reformeras och göras avståndsbaserat. 

Håll fast vid överenskommelsen. För landsbygdens och klimatets skull.

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik  

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa