Reseavdraget behöver utvecklas inte avvecklas

Lagar och regelverk måste utgå från att människors behov av mobilitet tillgodoses – inte försvåras.

Debatt 13 september 2020 10:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mobiliteten ska underlättas så långt som det bara är möjligt.

Att människor reser och förflyttar sig är ingen lyx. Det är en förutsättning för att arbetsmarknad och vardagsliv ska fungera. Det har blivit än tydligare i pandemitider när bilen blivit ett säkert färdmedel där smittspridning förhindras.

Bilen är grunden för ett säkert och flexibelt resande i hela landet.

Lagar och regelverk måste utgå från att människors behov av mobilitet tillgodoses – inte försvåras.

Detta är grunden till varför reseavdraget finns, ett skatteavdrag för resor till och från arbetet och för tjänsteresor. Avdraget har funnits i olika former i över 100 år och fyller en viktig funktion.

Många människor skulle inte få vardagen att gå ihop utan detta.

Nu ligger ett förslag på regeringens bord om att reglerna ska förändras. Tidigare i sommar överlämnade reseavdragskommittén sitt slutbetänkande ”Skattelättnad för arbetsresor” (SOU 2019:36).

Förslagen går i huvudsak ut på att reseavdraget ska avskaffas i sin nuvarande form. Avdraget ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Det kan låta sympatiskt, men tyvärr är förslaget i grunden dåligt utformat och slår väldigt fel. Kostnader för att ta sig till arbete kommer att öka med tusentals kronor för många.

Särskilt hårt kommer det att slå mot de som bor i glesbygden och personer med sjukdom eller funktionsvariation, enligt myndigheten Trafikanalys som granskat utredningen förslag närmare.

Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige kommer att fråntas rätten till reseavdrag, som en direkt följd av förslaget att man måste ha minst 30 kilometer till arbetet enkel väg.

Utredningen föreslår dock en så kallad komplementsregel som är tänkt att kompensera de värst drabbade. Tyvärr är den inte träffsäker. Många av dem med störst behov skulle inte uppfylla kraven.

Summan av det hela blir att kostnaderna för att resa till och från jobbet ökar med tusentals kronor för stora grupper. Det blir på så sätt mindre lönsamt att jobba och arbetsmarknaden krymper.

Förslagen till nya regler motverkar alltså reseavdragets grundsyfte.

Det finns heller inget folkligt stöd för att slopa reseavdraget. En Skop-undersökning, gjord på uppdrag av Motorbranschens Riksförbund, visar att det finns ett mycket starkt stöd för att behålla dagens reseavdrag.

Varannan svensk vill behålla nuvarande regler. En av tre vill utöka möjligheterna att göra avdrag för bilresor till och från arbetet. Det är bara 15 procent som stödjer förslag om minskade reseavdrag för bilresor.

Bilen är en grundförutsättning för mobiliteten i Sverige.

Den flexibilitet som personbilen erbjuder går inte att ersätta.

Försämrade förutsättningar för bilismen och mobiliteten innebär en sämre fungerande arbetsmarknad och försämrade levnadsvillkor. Regeringen måste tänka om och kasta det nya förslaget.

Mer resande kommer att behövas i framtiden.

Då behöver reseavdraget utvecklas, inte avvecklas.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ny undersökning: Flyttviljan till Skellefteå ökar – minskar för Umeå

Ny undersökning: Flyttviljan till Skellefteå ökar – minskar för Umeå

Här är duon som ska locka arbetskraft till den gröna industrin i norra Sverige: ”Vi vill visa vilket liv du kan ha här – intresset är stort”

Jobbportalen Minddig vänder på perspektiven i jakten på kompetens till norra Sverige – och intresset har ökat stort efter lanseringen. Men vi har bara sett början. Bakom kulisserna tar ett unikt och smart system form. "Vi matchar inte jobb i första hand. Vi matchar liv och drömmar", säger Markus Gustafsson.

Här är duon som ska locka arbetskraft till den gröna industrin i norra Sverige: ”Vi vill visa vilket liv du kan ha här – intresset är stort”