Replik - rödgrönt satsar på förlossning och ambulans

Centerpartiet svarar på rödgrön debattartikel den 24 januari 2020 – prioriteringarna är bra men trovärdigheten kan ifrågasättas.

Centerpartiet vill att Region Västerbotten antar målet om Sveriges bästa förlossningsvård och att det blir verkstad av de fina orden så snart som möjligt.

Centerpartiet vill att Region Västerbotten antar målet om Sveriges bästa förlossningsvård och att det blir verkstad av de fina orden så snart som möjligt.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2022-02-11 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det rödgröna styret i Region Västerbotten meddelar att de i sin tilläggsbudget satsar på förlossningsvården, ambulansen och behandling av Skelleftesjukan. C

Vi är otroligt glada att Centerpartiets förslag om att Region Västerbotten ska anta ett nytt mål om ”Sveriges bästa förlossningsvård” fick gehör hos de rödgröna, och vi ser fram emot ett bifall på den motion som behandlar detta. 

Men det får inte stanna vid fina ord. Det viktigaste är att det tas fram åtgärder som löser problemen för förlossningsvården i vårt län, gärna så fort som möjligt. Där har vi i Centerpartiet flera förslag, som bygger på samtal med verksamheterna.

Region Västerbotten behöver höja lönerna så att det är värt för en sjuksköterska att utbilda sig till barnmorska men man behöver också satsa på arbetstidsförkortning så att personalen får en dräglig arbetsmiljö. I Norrbotten ges ett lönetillägg för slutenvårdspersonal, vilket skulle kunna vara ett sätt?

I det stora hela är tillskottet på budgetramen ett mycket blygsamt tillskott, och därför är det angeläget att öka grundbemanningen i förlossningsvården och agera för att få fler personer från länet att utbilda sig till barnmorska. 

En till väldigt viktig fråga som vi inte får tappa är: Hur inkluderar vi barnmorskor och övrig förlossningspersonal i förbättringsarbetet?

Centerpartiet vill att Region Västerbotten antar målet om Sveriges bästa förlossningsvård och att det blir verkstad av de fina orden så snart som möjligt.