Replik till ”Som inlandsbo är man härdad av ointresset”

Centerföreträdarna Maria Kristoffersson och Carina Sundbom skriver att det finns en ovilja och ointresse från regionen att bedriva verksamhet utanför Umeå. Ett påstående som både är falskt och oseriöst från de två skribenterna.

Debatt 23 maj 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikel ”Som inlandsbo är man härdad av ointresset” publicerad den 16 maj i Norran. 

Centerföreträdarna Maria Kristoffersson och Carina Sundbom har rätt i att mycket händer i Skellefteåregionen. 

Etableringen av Northvolts batterifabrik och bygget av Norrbotniabanan kommer bidra till hela Västerbottens utveckling. Samtidigt pågår regionens största satsning på sjukvården i Skellefteå sedan lasarettet byggdes. 

Regionen har beslutat om investeringar på 800 miljoner och det planeras för investeringar till över 2 miljarder för att den norra länsdelen ska ha ett modernt sjukhus för framtiden. 

Att påstå att det inte läggs resurser eller finns intresse för sjukvården i Skellefteå visar bara på att om det är några som saknar fokus på vad som händer i Skellefteå, så är det skribenterna.

Vi Socialdemokrater vill se en ny hälsocentral i centrala Skellefteå. Vi förstår att det kan tyckas gå långsamt men det är en stor investering som ska vara hållbar för en lång tid framöver. 

Med den utveckling som sker, inte bara i Skellefteå utan även inom hälso- och sjukvården med omställningen till ”god och nära vård”, vill vi se en hälsocentral som anpassas efter detta. 

Norrbotniabanans dragning genom staden är ännu inte bestämd, vi behöver ta hänsyn till detta när det gäller placeringen av en ny hälsocentral. 

En annan del är hur framtidens hälsocentraler ska utformas utifrån primärvårdens uppdrag med ett stärkt fokus på patientens behov. Då ”god och nära vård” inte har implementerats vet vi ännu inte hur detta ska se ut.

Västerbottens största utmaning de kommande åren är kompetensförsörjningen, för att länets utveckling ska fortsätta och västerbottningarna ska ha en trygg välfärd måste detta lösas. Det är till detta våra gemensamma resurser ska användas till. 

Från fjäll till kust bygger vi tillsammans ett tryggt och hållbart Västerbotten för vanligt folk.

Janeth Lundberg (S), Sandfors, ordförande Beredningen folkhälsa och demokrati Skellefteå-Norsjö samt ledamot regionstyrelsen

Magnus Eriksson (S), Norsjö, ersättare i regionstyrelsen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa