Replik: Hur ser ambulanssjukvårdens framtid ut?

Vi är glada att vi kunna besluta om en tilläggsbudget för 2022 på 5 miljoner till ambulanssjukvården.

– Vi har tidigare fattat beslut på flera satsningar inom kompetensutveckling, som till exempel uppdraget att höja undersköterskeyrkets status, skriver Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi har tidigare fattat beslut på flera satsningar inom kompetensutveckling, som till exempel uppdraget att höja undersköterskeyrkets status, skriver Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Foto: Adam Wrafter

Debatt2022-02-08 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, ger svar på Kommunals debattartikel publicerad i Norran den 3 februari med frågeställningen; Hur ser ambulanssjukvårdens framtid ut?

Ambulanssjukvården är en viktig del av regionens akutsjukvård och i utvecklingen av sjukvården som kan ge patienter ett bättre omhändertagande och skapa en mer jämlik och tillgänglig vård.

Hanteringen av ambulansrapporten som beskrivs i debattartikeln är olycklig men vi vill understryka att det inte har inneburit att några beslut om ambulanssjukvården har förändrats. 

Vi är därför glada att vi kunna besluta om en tilläggsbudget för 2022 på 5 miljoner till ambulanssjukvården för att förstärka verksamheten och göra ytterligare satsningar. 

Dessutom har vi fått statliga medel av den Socialdemokratiskt ledda regeringen där 2,4 miljoner går till kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom ambulanssjukvården, medel som läggs i tilläggsbudgeten. 

Därutöver har vi tidigare fattat beslut på flera satsningar inom kompetensutveckling, som till exempel uppdraget att höja undersköterskeyrkets status. 

Uppdraget togs fram efter en överenskommelse med Kommunal och innebär en satsning på 2 miljoner för att erbjuda fortbildning och kompetenshöjning för undersköterskor. 

Dessa kompetenshöjande insatser kan bland annat användas inom ambulanssjukvården.