Replik från Moderaterna till Socialdemokraterna

Moderaterna anser att det inte är fler centralt placerade handläggare, administratörer, kommunikatörer och annan ej vårdnära byråkrati som är lösningen på primärvårdens problem.
Moderaterna anser att det inte är fler centralt placerade handläggare, administratörer, kommunikatörer och annan ej vårdnära byråkrati som är lösningen på primärvårdens problem.

Socialdemokraterna i regionen menar i en replik, publicerad i Norran 12/4 2022, att Moderaterna struntar i patientsäkerheten. Inget kan vara mer fel.

Debatt 15 april 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna menar att vi Moderater kraftig vill minska den ej vårdnära administrationen. En administrativ överbyggnad som har lite att göra med vad som faktiskt händer på golvet. 

Tvärtemot Socialdemokraterna, så anser Moderaterna att det inte är fler centralt placerade handläggare, administratörer, kommunikatörer och annan ej vårdnära byråkrati som är lösningen på primärvårdens problem. 

Vi vill minska dessa för att kunna göra satsningar på vårdpersonalen och för att möjliggöra en arbetsmiljö som gör att våra medarbetare trivs och vill stanna kvar i regionen. 

Den viktigaste delen för att trygga patientsäkerheten är att ha en bemanning som möjliggör en god tillgänglighet och kontinuitet i kontakten mellan patient och vårdpersonal. 

Det är på detta sätt som patientsäkerheten tryggas och säkras, inte genom att, som socialdemokraterna skriver, anställa flera chefer och administratörer. 

Socialdemokraterna lyfter fram att det under en tid funnits ett bristande intresse av att arbeta som läkare inom primärvården. Men, ställer sig inte frågan varför det är så. 

Vi välkomnar detta sena uppvaknande. 

I grunden handlar det inte om att regionen utbildar för få nya distriktsläkare eller att storstadsregionerna snor åt sig dem, utan att villkoren för att stanna är för dåliga. 

Att det är svårt att rekrytera distriktsläkare beror i huvudsak på den urusla arbetsmiljö som regionen under nuvarande ledning erbjuder. 

Det saknas över 100 distriktsläkare i Region Västerbotten och det är inte konstigt att det orsakar problem.

Det behövs en långsiktig handlingsplan som skapar en framtidstro inom sjukvården. Uppdraget bör begränsas och bättre definieras. 

Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda där uppdrag och resurser hänger ihop. 

Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och kandidat till Regionfullmäktige i Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa