Rektorer kan tvingas avbryta sin semester

Risken är överhängande att rektorer kommer att behöva gå in och jobba i sommar.

Debatt 27 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolpersonalen har en välbehövlig semester efter en tuff vår med arbete både i klassrum och på distans.

Men ledigheten gäller inte alla. Många skolledare kommer att behöva bryta sin semester för att gå in och lösa den akuta lärarbrist som råder i Västerbotten.

Det saknas 1 800 lärare i länet de tre kommande åren. Länets rektorer står inför en tuff utmaning; att se till att eleverna möts av en behörig lärare i höst.

Samtidigt har flera av Lärarförbundets senaste undersökningar visat att rektorerna redan nu är slutkörda till följd av de påfrestningar som coronapandemin lagt på dem.

Tre av fem skolledare uppger att arbetsbelastningen har ökat under pandemin. Det visar Lärarförbundets senaste Kantar Sifo-undersökning. Över hälften av skolledarna att de inte hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.

Det är extremt allvarligt. Mår inte chefen bra, mår inte personalen bra och i förlängningen inte heller eleverna.

Coronapandemin riskerar att fortsätta påverka skolledarnas arbetsmiljö även framöver.

Förra sommaren behövde fyra av tio skolledare i kommunala grundskolor ställa in sin sommarsemester för att lösa oförutsedda rekryteringsbehov. Denna sommar ser det bättre ut.

Risken är överhängande att ännu fler rektorer kommer att behöva gå in och jobba i sommar.

Länets skolledare måste fokusera både på rekrytering och på att ta hand om en allt mer stressad personal.

Det är förvisso en utmaning för de flesta chefer. Men en offentligt anställd skolledare ansvarar för omkring 40 medarbetare. Det kan jämföras med den genomsnittliga chefen som har under 20.

Forskning visar att chefer som har många medarbetare är mer arbetsbelastade och stressade.

Det ser mörkt ut, men det finns åtgärder som skulle förbättra rektorernas arbetsmiljö.

Lärarförbundet Skolledare kräver:

- att Skolinspektionens granskningar stoppas under 2020 för att inte riskera en ökad arbetsbelastning.

- att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje på 20 medarbetare per chef inom skolväsendet.

- att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer har tillräckliga förutsättningar.

Skolledare måste få möjlighet till återhämtning och ges tillräckliga resurser för att säkra en fungerande skolmiljö för lärare och elever.

Efter coronapandemin blir det extra viktigt att se till att skolledarnas krafter räcker till för det kommande läsåret.

Kommentera
Ämnen du kan följa