Tandvård var femte år är oförsvarbart

Den stora styrkan med dagens tandvård är de regelbundna besöken. Något som vi tyvärr kan konstatera är ett minne blott för länets invånare.

"Tandvårdskrisen är ett faktum i länet då det är en stor brist på tandläkare inom folktandvården", skriver Allians för Västerbotten.

"Tandvårdskrisen är ett faktum i länet då det är en stor brist på tandläkare inom folktandvården", skriver Allians för Västerbotten.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2022-05-10 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rekordlånga köer till tandläkaren innebär att patienter kan få vänta upp till fem år på ett besök idag. Något vi i Alliansen tycker är fullständigt oförsvarbart.

Tandvårdskrisen är ett faktum i länet då det är en stor brist på tandläkare inom folktandvården. 

Införandet av LOV i tandvården har också visat att region Västerbotten har en av landets lägsta ersättningar för barntandvård. Där har alliansen budgeterade tio miljoner kronor utöver majoritetens förslag.

Tandvårdens resurser läggs till viss del idag på fel patientgrupper. Ett viktigt steg är att ta bort dagens reform gällande gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå i stället till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. 

Merparten av våra unga vuxna har i dag en mycket god munhälsa, resurserna behöver i stället läggas på de grupper som löper högre risk för dålig munhälsa. 

Folktandvården i Nordmaling flyttas över till andra kliniker i Hörnefors, Bjurholm och Vännäs, på grund av byggnads relaterad ohälsa. 

Tidigare i år öppnade Sorseles tandklinik i nya lokaler efter två års väntan, men med stora rekryteringssvårigheter. I inlandet saknas det idag tandläkare på flera orter och patienter tvingas att resa långt för vård. Samtidigt har Umeå och Skellefteå de längsta köerna i länet. 

Situationen är ohållbar. Alliansen föreslår tandvårdsbussar som ska kunna åka runt i hela länet i stället för lokaler som står tomma större delen av veckan. 

I Sverige finns det fyra tandläkarutbildningar, en av dem finns i Umeå. 

Antalet platser vid utbildningen förväntas dock att minska de kommande åren, på grund av att det inte finns tillräckligt med handledare för utbildningen. Samtidigt finns det en brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor inom regionen. 

Vi måste göra mer för att knyta kontakter med studenterna för att underlätta framtida rekryteringar. Det behöver finnas goda möjlighet till vidareutveckling inom tandvården.  

 Ingen ska behöva vänta fem år på tandvård, den ska finnas nära och tillgänglig i hela länet. 

Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M) 

Ewa-May Karlsson, gruppledare (C) 

Maria Lundqvist Brömster, gruppledare (L) 

Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) 

Allians för Västerbotten