Regionerna bör redan nu planera för ökad elanvändning

Västerbotten kan bidra genom att analysera den egna potentialen att ställa om till ökad elanvändning och elproduktion.

Debatt 11 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhällets strävan efter att fasa ut fossil energi och fallande priser på ny teknik gör elektrifiering till en attraktiv lösning. Allt tyder på att vi kommer att få se fler initiativ som markerar det stora skiftet mot ökad elanvändning.

Det handlar exempelvis om att sjöfarten kan tanka e-metanol producerad av överskottsel från sol- och vindkraft, att flyget, tunga fordon och industrin helt går över till fossilfri vätgas, att färjorna elektrifieras och att datacenter i Sverige kan serva Europas självkörande bilar med elkrävande beräkningar.

Närings- och energipolitiken handlar inte längre om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Den handlar om att bygga ett hållbart samhälle och att se möjligheterna med en elektrifierad ekonomi.

En hörnsten i arbetet med elektrifieringsstrategin är utbyggnaden av fossilfri el och ett starkt elnät. Om vi inte lyckas med det är vi fast i beroendet av fossila bränslen.

I den kommande elektrifieringsstrategin bör regeringen:

- Våga vara visionär

Sätt ett expansivt mål för elförsörjningen med sikte på en total utfasning av fossila bränslen och uppdra åt myndigheter att ta höjd för att elsystemets kapacitet kan behöva växa med 300 TWh på 30 år.

- Agera snabbt och kraftfullt

Eliminera elnätets kapacitetsbrist och undanröj hinder för ny hållbar elproduktion – exempelvis långa tillståndsprocesser.

- Säkerställ flexibilitet och robusthet

Skapa incitament och förutsättningar för att den kommande elanvändningen blir förnybar, smart och flexibel, och utveckla ”stödtjänster” för framtidens elsystem.

Det svenska elsystemet har varit en viktig byggsten för välfärden. Nu är det dags att ta nästa steg och våga tänka visionärt. Vi är mitt i en elektrifiering som går snabbare än de flesta anar.

Svaret på de utmaningar samhället står inför är inte att bromsa utbyggnaden av hållbar elproduktion och nya tekniska lösningar utan att tillvarata de möjligheter som den snabba utvecklingen erbjuder.

Västerbotten har stora möjligheter att bidra till regeringens elektrifieringsstrategi genom att analysera den egna potentialen att ställa om till ökad elanvändning och elproduktion i syfte att skapa nya jobb, ökad konkurrenskraft och klimatnytta.

Ämnen du kan följa