Regionen kan inte backa på framsteg som redan är gjorda

”Det vi med all säkerhet vet är att om vi låter våra bussar köras på diesel istället för HVO kommer vi att släppa ut mer koldioxid, och missa våra fullmäktigebeslutade miljömål om att våra markbundna transporter ska vara helt fossilfria år 2030.”
”Det vi med all säkerhet vet är att om vi låter våra bussar köras på diesel istället för HVO kommer vi att släppa ut mer koldioxid, och missa våra fullmäktigebeslutade miljömål om att våra markbundna transporter ska vara helt fossilfria år 2030.”

Vi måste minska våra koldioxidutsläpp, och det är snabbt. För varje år vi inte minskar utsläppen tillräckligt mycket måste vi öka takten ytterligare kommande år. Att backa på de framsteg vi i Region Västerbotten redan har gjort är att inte ta klimathotet på allvar. Det är för oss att svika våra medmänniskor som valde oss till makten. Därför kan vi inte stödja ett beslut om att Länstrafiken i Västerbotten ska kunna köra på diesel i stället för HVO100 för att minska sina kostnader.

Debatt 20 juni 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Länstrafiken i Västerbottens transportnät är komplext. Vi kan inte jämföra oss med några andra län, förutom möjligen Norrbotten. På alla bredder och längder ska människor känna tillit till Länstrafiken. På många av turerna har de få resenärerna väldigt gott om plats. Att få lönsamhet i den här verksamheten är något som vi alltid kommer att få jobba med så länge finansieringen består enbart i biljettintäkter och regionskatt. Regeringens prioriteringar när det kommer till kollektivtrafik måste ta annan hänsyn här än i Mellan- och Sydsverige, där tågtrafiken är betydligt bättre utbyggd och avstånden mellan tätorterna inte är lika långa. Länstrafiken kan bidra till regional utveckling i hög utsträckning.

Omvärlden kommer alltid att påverka oss mer eller mindre. Den här gången är Rysslands anfallskrig mot Ukraina av stor betydelse. Bränslet har stigit mycket i pris vilket gör Länstrafikens budget än svårare att gå ihop. Det förväntas saknas mellan 30 och 40 miljoner kronor 2023. Ungefär 10 miljoner av dessa läggs på regionen, resterande fördelas på de 15 kommunerna. 

Vad vi ekonomiskt skulle spara in på genom att köra på diesel istället för HVO är mycket osäkert. De beräkningar som är gjorda är baserade på 2022 års prisnivåer. Vi hävdar att vi kan vara helt säkra på att prisnivåerna 2024 (då övergången skulle vara aktuell) inte kommer att vara som 2022. Hur de olika bränslena påverkas av att reduktionsplikten minskar, att produktionen av HVO i Sverige ökar och av oljans känsliga prisskiftningar, är svårt att veta. 

Det vi med all säkerhet vet är att om vi låter våra bussar köras på diesel istället för HVO kommer vi att släppa ut mer koldioxid, och missa våra fullmäktigebeslutade miljömål om att våra markbundna transporter ska vara helt fossilfria år 2030. Detta kan vi i Miljöpartiet inte acceptera, därför har vi försökt stoppa beslutet i regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och kommer fortsatt att rösta nej i regionfullmäktige på tisdag. 

Vi som sitter på den parlamentariska makten har ansvaret. Vi i Miljöpartiet vill se en annan lösning på det här problemet. Vi menar att det finns annat än biljettpriser och turtäthet att laborera med på kort sikt. Vi måste uppmana till mer underlag för fler alternativ, som till exempel fler bränslealternativ och fler insatser för att locka resenärer. 

Nu är tillfället att visa politisk beslutsamhet och ideologi. Nu är tiden att svara på medborgarnas givna förtroende. Vi är övertygade om att många blir besvikna om regionfullmäktige följer regionstyrelsens beslut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa