Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Region Västerbotten måste ställa om den egna fordonsflottan till fossilfritt, bygga ut kollektivtrafiken och laddinfrastrukturen, skriver regionrådet Emma Lindqvist (MP).
Region Västerbotten måste ställa om den egna fordonsflottan till fossilfritt, bygga ut kollektivtrafiken och laddinfrastrukturen, skriver regionrådet Emma Lindqvist (MP).

Att enskilda västerbottningar tar initiativ för klimatet är välkommet, men politiker ska inte se det som lösningen.

Debatt 20 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid tisdagens regionfullmäktigesammanträde ska Region Västerbotten anta en miljö- och klimatstrategi, för den interna verksamheten, som ska ta organisationen till nettonollutsläpp.

Miljöpartiet har tryckt på för miljö- och klimatstrategin, som tillsammans med den regionala utvecklingsstrategin, ska göra Region Västerbotten till en ledande miljöregion.

Enligt Parisavtalet ska världen vara klimatneutral 2050.

Sverige ska vara klimatneutralt 2045.

Region Västerbotten ska självklart också vara klimatneutralt tills dess.

2045 är 24 år bort. Vad gjorde du för 24 år sedan, 1997?

Räknar vi i antal val återstår sex val till 2045. Sex tillfällen att påverka vilken politik som ska leda miljö- och klimatarbetet.

Forskningen visar att utsläppen måste minska snabbt de nio närmaste åren. Därför har vi bara två val på oss att påverka miljö- och klimatpolitiken mot vad som krävs.

Har vi inte kommit en bra bit på vägen 2030 kommer vi inte att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader – och därmed inte nå Parisavtalet. Miljö- och klimatstrategins delmål om minst 60 procent utsläppsminskning till 2030 jämfört med 2018 är därför avgörande.

Att enskilda västerbottningar tar initiativ för klimatet är välkommet, men politiker ska inte se det som lösningen. Vi politiker ska underlätta för medborgare att leva med liten klimat- och miljöpåverkan – göra det lätt att rädda planeten och svårt att förstöra den.

Att moralisera miljö- och klimatfrågan slår alltid fel. Ett exempel är flyget och bränsleskatten. Den visar hur debatten landar på individnivå när vi behöver prata systemförändringar.

En enskild medborgare, som är beroende av bilen, drabbas när bränsleskatten höjs, om inga andra alternativ finns.

Därför måste politiken tydligt visa på alternativ. Här måste Region Västerbotten exempelvis ställa om den egna fordonsflottan till fossilfritt, bygga ut kollektivtrafiken och laddinfrastrukturen.

Du som bor i Västerbotten ska inte känna skam för hur du reser, vad du äter eller om det du köper är hållbart eller inte.

Vi miljöpartister vill underlätta så att det mest ekonomiska, enkla och hälsosamma sättet att leva på också är det bästa för planeten, alla människor, djuren och naturen.

Ämnen du kan följa