Region Västerbotten — Nu krävs ett rejält omtag

Tyvärr har förslaget fastnat med huvudet bland molnen och fokuserar på innovation och global hållbarhet.

Debatt 3 augusti 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokrater från länets alla kommuner har synat Region Västerbottens utkast till en ny regional utvecklingsstrategi.

Tyvärr har förslaget fastnat med huvudet bland molnen och fokuserar på innovation och global hållbarhet, istället för att fokusera på lokala frågor kopplade till landsbygd, infrastruktur, företagande och civilsamhälle. 

Trots att den tagits fram i dialog med offentlig, privat och frivillig sektor saknas tydliga kopplingar till just vårt län. RUS står som överordnad till kommunala och regionala dokument och alla projektmedel som söks i länet ska kunna kopplas till strategin. 

Nu krävs ett rejält omtag.

Vi behöver höja vägnätsstandarden istället för att bara sänka hastigheterna, men frågan om vägnätet nämns inte alls. Istället står det att kollektivtrafiken ska öka med mer fokus på städerna och ”flexibla trafiklösningar” i glesbygden. Sett till att det redan i dag är svårt att upprätthålla trafiklösningar i hela länet då alla är bilberoendet inget man kan komma undan. 

Även i framtiden kommer flygtrafiken spela en stor roll för Västerbottens företag och invånare och RUS bör lyfta betydelsen av länets flygplatser.

Vi kristdemokrater trycker på vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad, samtidigt som vi vill säkerställa service även till de som lever utanför den digitala världen. I regionens förslag står det att ny teknik kan skapa obemannade servicenoder. Visst kan digitaliseringen vara till hjälp för att möjliggöra vård och service i hela länet, men den ersätter inte betydelsen av fysiska möten.

Kompetensförsörjningen, att attrahera människor som vill bo och arbeta i länet blir en central fråga för såväl företag som skola, vård och omsorg. Strategin bör därför lyfta vikten av samverkan mellan kommunerna utan intern konkurrens. 

Företagandet, själva nerven i jobbskapandet måste lyftas. Regionen ska uppmuntra och underlätta etableringar i hela länet. RUS bör även uppmärksamma våra regionala livsmedelsproducenter som skapar arbetstillfällen, bidrar till hållbara mat- och transportkedjor och vår lokala beredskap.

Istället för detta väldigt övergripande dokument vill vi se fler konkreta mål samt en plan för hur dessa ska följas upp. Den nya utvecklingsstrategin måste istället anpassas för oss regionalt i Västerbotten.

Läs mer!

Debatt: Kompetensutveckling kan säkra framtidens arbetsmarknad

Kompetensutveckling kan säkra framtidens arbetsmarknad

Debatt: Unionen har en lösning på kompetensbristen • "Satsa på redan yrkesverksamma"

Unionen har en lösning på kompetensbristen • "Satsa på redan yrkesverksamma"
Visa fler
Ämnen du kan följa