Dråpslag mot landets bilister när reseavdraget slopas

Det har blivit dyrt att vara svensk. Inte minst för dem som är beroende av bilen för att klara vardagen.

Debatt 20 juni 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte ens där kollektivtrafiken är välutbyggd går det att få ihop livspusslet utan bil. Nu riktar regeringen ett nytt dråpslag mot bilisterna genom att slopa reseavdrag.

Nu föreslås att stora summor tas från dem som kör bil till jobbet och i stället ges till dem som exempelvis cyklar. Det är givetvis inte fel att cykla eller åka kollektivt, tvärtom. Däremot är det orättvist att göra det på bekostnad av hårt arbetande familjer som behöver bilen.

Regeringens förslag om att avskaffa reseavdraget kan bli en rejäl skattesmäll för cirka 1 miljon löntagare, i alla fall för dem som tar bilen till jobbet. 

I kombination med rekordhöga elräkningar och skenande priser på drivmedel och i mataffären slår detta hårt mot hushållen. För den som pendlar åtta mil kan det handla om en skattehöjning på mellan 5 000 och 10 000 kronor per år.

Innan regeringen går vidare med nya skattehöjningar borde de se över hur de redan genomförda höjningarna påverkar ekonomin. Det är inte bara hushållen som drabbats hårt. 

Åkerier vittnar om hur de närmar sig konkurs och lantbrukare om att det inte längre lönar sig att bruka sina åkrar. Svenska exportföretag tappar i konkurrenskraft när transporterna blir dyrare. I butikerna rusar priserna.

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige det högsta dieselpriset i världen.

Sedan år 2014 har även fordonsskatterna höjts kraftigt. Regeringens drastiska utökning av reduktionsplikten har även den bidragit till att priserna på drivmedel och transporter ökat. 

Sammantaget kostar de olika tilläggen på drivmedelspriset hushållen tiotusentals kronor. Och det stannar inte där - nu förbereder regeringen för att införa en kilometerskatt för lastbilar.

Det har blivit dyrt att vara bilburen i Sverige. Därför fyller reseavdraget en viktig funktion. 

Möjligheten att göra reseavdrag underlättar för jobb och företagande i hela landet. Det är motiverat att göra reseavdraget mer gynnsamt – särskilt mot bakgrund av de ökande kostnaderna för dem som är beroende av bilen. 

Moderaterna föreslår att avdraget, i ett första steg, ökar till 25 kronor milen. Det skulle göra det 5 000 till 10 000 kronor per år mer lönsamt att jobba för många pendlare.

I grunden bygger regeringens nya och krångliga system på felaktiga utgångspunkter. Skatteavdrag ska baseras på de kostnader som kan hänföras till resandet till arbetet – och inte enbart utgå från själva avståndet till arbetsplatsen. 

Regeringen påstår att det nya systemet kommer bli avsevärt mer gynnsamt för stora grupper, men faktum är att många kommer få höjd skatt med det nya systemet. 

Med anledning av detta finns skäl att bevara det nuvarande systemet parallellt samtidigt som regeringens föreslagna ordning med en skattereduktion införs. 

På så vis ges skattebetalarna möjlighet att själv välja mellan det befintliga reseavdraget eller den nya ordningen med en skattereduktion. Genom att säkra en sådan ordning kan skattehöjningar för de som pendlar längre sträckor med bil undvikas.

Moderaterna kommer alltid kämpa för att det ska löna sig mer att jobba och mot orimliga skattebördor. Det sista hushållen behöver nu är ytterligare kostnadschocker. Därför säger vi nej till regeringens förslag om att avskaffa reseavdraget och föreslår i stället att utöka det.

Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson

Edward Riedl (M), riksdagsledamot


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa