Regeringens oförmåga sätter omställningen på spel

Det är fantastiskt att se den gröna industrin växa fram i norra Sverige. När vi satt i regering arbetade Miljöpartiet de gröna hårt för att bidra med de politiska förutsättningarna för den gröna omställningen.

”Det finns ingen tid att förlora och nu är det upp till regeringen att visa på handlingskraft och så snabbt som möjligt fatta de beslut som krävs.”

”Det finns ingen tid att förlora och nu är det upp till regeringen att visa på handlingskraft och så snabbt som möjligt fatta de beslut som krävs.”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2024-02-26 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges ledarskap inom hållbarhet och grön innovation är ett område vi fortsätter prioritera och i vårt senaste budgetförslag satsar vi 100 miljarder kronor varje år på detta. Med snabb tillväxt kommer också utmaningar. Utvecklingen i norra Sverige leder till att många flyttar hit och det behövs bostäder. Under sju år med gröna bostadsministrar ökade bostadsbyggandet i Sverige. Men med höjda räntor och SD-regeringens politik har bostadsbyggandet tvärnitat. Det hotar tempot i den gröna industriomställningen.

I Skellefteå har kommunen gjort stora investeringar för att upprätthålla bostadsbyggandet, men få andra kommuner har samma möjlighet. Länge har kommunen efterfrågat åtgärder från nationellt håll, men tystnaden från regeringen har varit bedövande. Deras oförmåga att agera har satt hela omställningen på spel och de få åtgärder som gjorts har varit helt i motsatt riktning. Som att avskaffa såväl det statliga investeringsstödet för hyresrätter som länsstyrelsernas pengar för bostadsplaner, innovation och hållbara samhällsprojekt i Norrbotten och Västerbotten.

Nu har regeringens samordnare äntligen presenterat förslag för hur staten kan bidra till att lösa bostadsbristen. Förslagen innebär i korthet att fyra miljarder, fördelat på flera år, skjuts till för bostadsbyggen och att det införs statliga garantier för att trygga ekonomin i bostadsbyggnadsprojekt och för hyresrätter. Vi ser positivt på förslagen som presenterats, och hoppas att regeringen nu snabbt agerar på dessa. Det finns ingen tid att förlora och nu är det upp till regeringen att visa på handlingskraft och så snabbt som möjligt fatta de beslut som krävs.

Miljöpartiet avsätter redan nu i vår skuggbudget 3 miljarder per år i investeringsstöd för bostäder och samhällsviktig infrastruktur, såsom skolor och idrottshallar, till orter som berörs av den gröna omställningen. Vi avsätter ytterligare en miljard i investeringsstöd till hållbara hyresrätter och vill samtidigt underlätta ombyggnad och upprustning av tomma lokaler och tomställda hus till bra, långsiktiga bostäder för fler.

Regeringen har hittills blundat för både möjligheterna och utmaningarna här. Vi hoppas att samordnarens rapport blir en ögonöppnare för regeringspartierna och att de snabbt presenterar åtgärder som säkerställer att norra Sverige får möjlighet att fortsätta vara en motor i världens omställning på ett sätt som också ger en hållbar utveckling lokalt.