Regeringen vill tvinga kommuner etablera mer vindkraft

Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden.

Debatt 27 juni 2021 14:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra hösten meddelade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) att det kommunala vetot vid etablering av vindkraft skulle snabbutredas.

Varför? Jo, därför att regeringen vill tvinga kommuner att mot sin vilja etablera vindkraftsparker.

Nu har utredningens förslag lämnats. Där föreslår den miljöpartistiska utredaren Lise Nordin att det kommunala vetot slopas.

Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden, estetiska och landskapsmässiga följder. Ofta annekteras mark. Det kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen.

Man måste ha förståelse för de människor som köpt ett hus och slagit ner sina bopålar vid en plats som är viktig för dem. Som först får en byggarbetsplats och sedan stora vindkraftverk som granne.

Vindkraftverk som både stör och förfular miljön för många som valt att bosätta sig på natursköna platser. Kvar står maktlösa människor utan möjlighet att påverka. Snart kommer kommunerna att sitta i samma sits om regeringen får igenom sin vilja.

Miljöpartiet säger sig värna miljö och natur, vilket kan ifrågasättas.

Om etableringen av vindkraftverk tillåts fortsätta ökar också spridningen av mikroplaster i naturen och användningen av sällsynta jordartsmetaller. Metaller som vid brytning har en direkt skadlig miljöpåverkan.

Fler fåglar kommer att dö. Enligt Naturvårdsverket skördar 5 000 vindkraftverk cirka 36 000 fåglars liv varje år – många av dem örnar.

Detta väger dock lätt när Miljöpartiet väljer vindkraft före grön kärnkraft.

Bredvid sitter Socialdemokraterna med munkavel på grund av sin iver att få behålla makten.

Regeringens ambition och vilja är glasklar. Det kommunala vetot för vindkraften ska avskaffas och det lokala inflytandet ska minska. Utredarens förslag blir det första steget.

För Sverigedemokraterna är det självklart att det grundlagsskyddade kommunala självstyret ska värnas.

Det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i vindkraftsfrågan.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

”Varje företagare jag har träffat här har pratat om tillväxt” • Svenskt Näringslivs vd mötte entreprenörer i Skellefteå

”Varje företagare jag har träffat här har pratat om tillväxt” • Svenskt Näringslivs vd mötte entreprenörer i Skellefteå

Debatt: "Vi föreslår att Skellefteå Krafts ägardirektiv ska skrivas om så att bolaget kan investera i fossilfri elproduktion"

"Vi föreslår att Skellefteå Krafts ägardirektiv ska skrivas om så att bolaget kan investera i fossilfri elproduktion"

Debatt: "Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen"

"Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen"

Debatt: "Bygg kärnkraft i Västerbotten - de som lever med kärnkraften förstår den"

"Bygg kärnkraft i Västerbotten - de som lever med kärnkraften förstår den"

Joakim Broman: Det är dags att vakna innan strömmen bryts

Det är dags att vakna innan strömmen bryts
Visa fler