Regeringen vill straffa småhusägare med blomkrukor

När någon gör fel måste sanktionen stå i proportion till förseelsen.

Miljösanktionsavgiften, när en privatperson av misstag eller vårdslöshet använder ett förbjudet växtskyddsmedel i en blomkruka, är besynnerligt hög, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund.

Miljösanktionsavgiften, när en privatperson av misstag eller vårdslöshet använder ett förbjudet växtskyddsmedel i en blomkruka, är besynnerligt hög, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund.

Foto: Jessica Gow/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-26 10:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är sedan den 1 oktober förbjudet att använda växtskyddsmedel som glyfosat, pyretriner, flupyradifuron och acetamiprid.

Regeringen föreslår nu, i en promemoria från miljödepartementet, en miljösanktionsavgift på 20 000 kronor för den som i yrkesmässig verksamhet bryter mot förbudet att använda dessa växtskyddsmedel på betes- eller ängsmark.

Sker det privat får du betala 5 000 kronor om du använder växtskyddsmedel på din småhustomt eller på krukväxter.

En miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Skulle förslaget om miljösanktionsavgifter inte genomföras riskerar den som bryter mot förbudet att använda växtskyddsmedel att i stället att dömas till böter. Miljösanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte har skett avsiktligen eller av oaktsamhet.

Villaägarnas Riksförbund är en av remissinstanserna. Vi har ingenting att erinra mot promemorian. Men när någon gör fel måste sanktionen på något sätt stå i proportion till förseelsen.

Miljösanktionsavgiften på 5 000 kronor, när en privatperson av misstag eller vårdslöshet använt växtskyddsmedel i en blomkruka, är besynnerligt hög.

Miljösanktionsavgiften på 5 000 kronor verkar komma från en ”krukväxtextremist”, som befarar att småhusägare ska använda blomkrukor till att förgifta omgivningen och därför vill ha en egendomligt hög avgiftsnivå.

Eller tror att småhusägare vill öppna ett nytt BT Kemi hemma i blomkrukan.

Miljösanktionsavgiften är också på 5 000 kronor om du använder ett marint bränsle med svavelhalt mellan 0,10 och 0,20 viktprocent.

Så är det när motoreffekten på fartyget är högst 10 000 kilowatt. Ett fartyg som är runt 100 meter långt och går i färjetrafik kan ha en motoreffekt som understiger 10 000 kilowatt och omfattas därför av bestämmelsen.

Miljösanktionsavgiften är också 5 000 kronor om du inrättar en avloppsanläggning utan behövligt tillstånd.

Villaägarnas Riksförbund anser att miljösanktionsavgiften, för en privatperson som använder växtskyddsmedel i en blomkruka, kan stanna vid 1 000 kronor. Det står i rimlig proportion till lagöverträdelsen.