Regeringen måste ta sitt ansvar för bostadsbyggandet

”För att klara den ökande efterfrågan och möjliggöra en jämn och hållbar expansion, krävs det åtgärder för att öka byggtakten.”
”För att klara den ökande efterfrågan och möjliggöra en jämn och hållbar expansion, krävs det åtgärder för att öka byggtakten.”

Byggtakten måste öka i Skellefteå och vi i bygg- och miljönämnden gör allt vi kan för att möjliggöra detta. Dock kan inte kommunen och platsen Skellefteå ensamma dra hela lasset.

Debatt 12 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver en regering som för en aktiv bostadspolitik och ser till att det byggs mer. När nu den regering vi har inte klarar av det ansvaret så är det dags för en ny regering. Ju fortare ju bättre.

Skellefteå har anammat ledartröjan i den gröna samhällsomdaningen. Det är både spännande och utmanande. I en tid av snabb tillväxt är bostäder en central nyckelfaktor. För att klara den ökande efterfrågan och möjliggöra en jämn och hållbar expansion, krävs det åtgärder för att öka byggtakten. Utmaningen ligger bland annat i att övervinna de ekonomiska hindren, inte minst de höga räntorna och bankernas återhållsamhet som bromsar det privata byggandet. Vi socialdemokrater och vänsterpartister har verkat på alla sätt vi kan för att få regeringen att aktivt ta ansvar och stödja den pågående utvecklingen. Det är inte rimligt att en plats ensamma ska lösa detta. Regeringen har uppmanats att steppa upp och vara en partner i denna period av positiv förändring men vi har ännu inte sett några spår av stöd.

Tack vare att vi är en stark kommun med modiga politiska företrädare har vi ändå förutsättningar att driva och hantera tillväxten, bland annat genom att effektivt leverera markanvisningar, detaljplaner och bygglov. Vi är idag väl rustade med mer än 2 000 tillgängliga byggrätter på kommunal och privat mark. Målet är att inte bara att möta den ökande efterfrågan på bostäder utan också att utifrån kommunens mål om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling bygga ett tryggt samhälle där människor vill leva och bo. Ett uppmuntrande tecken är den försiktiga ökningen av ansökningar till bygg- och miljönämnden som vi ser nu efter årsskiftet. Detta indikerar förhoppningsvis en positiv trend i byggsektorn.

Med en kommun som rustar för att växa och möta utmaningar samt en försiktig ökning av ansökningar och förfrågningar till bygg- och miljönämnden fortsätter vi att tillsammans forma en framtid där tillväxt och hållbarhet går hand i hand. Men en ansvarstagande regering behövs för att underlätta vårt arbete och möjliggöra ett ännu bättre samhällsbyggande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa