Regeringen måste agera för biogasen

"Biogasen är förnybar och produceras från avfall, såsom matrester och gödsel. Den har därför stora fördelar när det kommer till att sluta kretsloppen i samhället – samtidigt som tillgången till förnybar energi ökar."
"Biogasen är förnybar och produceras från avfall, såsom matrester och gödsel. Den har därför stora fördelar när det kommer till att sluta kretsloppen i samhället – samtidigt som tillgången till förnybar energi ökar."

Nyligen kom ett dråpslag för biogasen – man måste betala fossilskatt. I ett slag höjdes priset vid pumpen med 5 kronor. Hade det varit bensin hade regeringen agerat omgående.

Debatt 29 mars 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har den skrivit ett brev till kommissionen och hoppas på en process som kan ta uppåt 18 månader. Med de besked som nu kom finns det företag som får betala dubbelt så mycket i skatt som hela deras biogasproduktion omsätter. Det är en absurd situation.

Behovet av att fasa ut den fossila energin är akut. Både för klimatet och för vår säkerhet. Biogasen är en viktig pusselbit för att fasa ut den ryska energin. Biogasen är förnybar och produceras från avfall, såsom matrester och gödsel. Den har därför stora fördelar när det kommer till att sluta kretsloppen i samhället – samtidigt som tillgången till förnybar energi ökar. Det är dessutom en lokal resurs som stärker vår självförsörjning på energi.

Många fordon drivs av biogas, såväl tunga fordon som personbilar och fler kan det bli. Sverige har stor potential att både fasa ut den ryska gasen och skapa möjligheter till export av tekniskt kunnande samtidigt som en ökad nationell användning av biogas bidrar till att nå våra klimat- och miljömål.

Trots alla fördelar behandlar regeringen biogasen orättvist. När nu en EU-dom gjort att den svenska biogasen, förhoppningsvis temporärt, inte kan skattebefrias, måste regeringen agera kraftfullt. Centerpartiet lanserar därför fem förslag för regeringen att införa omgående. Det är åtgärder som gör skillnad både för branschens ekonomi såväl som för klimatet och vår säkerhet.

  • Kompensera för skattebefrielsen genom ökat produktionsstöd, så att konsumenterna inte får ökade kostnader. 
  • Sänk skatten till dess miniminivå för att mildra stöten.
  • Inför ett konverteringsstöd för den som vill konvertera sitt fordon till biogasdrift, så att fler fordon kan köras på förnybara bränslen.
  • Gör som flera andra EU-länder och ändra reglerna så att lätta lastbilar upp till 4,25 som går på el och gas får köras på B-körkort.  
  • Säkerställ att biogasen inte blir missgynnad i de pågående förhandlingarna om fordons utsläpp. Fokus bör vara på livscykelutsläppen, inte på vad som kommer ur avgasröret.

Regeringen lägger inom kort en vårändringsbudget. För att biogasen ska kunna överleva till dess att en ny skattebefrielse finns på plats är det avgörande att regeringen agerar omgående.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa